Ook voor Polder Hattem geldt nu een onttrekkingsverbod

Met ingang van zaterdag 13 augustus 2022 geldt voor het inlaatgebied Polder Hattem een onttrekkingsverbod. Het verbod geldt voor categorie 4 van de landelijke verdringingsreeks. Dit betekent dat onder andere agrariërs voor het beregenen van gras en mais geen water meer mogen gebruiken uit het oppervlaktewater. Onttrekkingen voor tijdelijke beregening van kapitaalintensieve gewassen, bijvoorbeeld fruitteelt en aardappels, zijn nog wel toegestaan. Deze maatregel is nodig omdat water inlaten bij de gemaal Antlia niet meer lukt bij de huidige lage IJsselstand.

Sinds woensdag 18 mei 2022 geldt in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe al een verbod op onttrekking uit oppervlaktewater waarop geen aanvoer mogelijk is. Dit betekent dat water uit sloten en andere watergangen niet gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld industrieel gebruik, landbouw of het besproeien van bomen en sportvelden. Het onttrekkingsverbod geldt voor onbepaalde tijd.

Het verbod geldt niet voor die gebieden waar aanvoer vanuit de randmeren of rivieren mogelijk is, zoals polders, inlaatgebieden en enkele watergangen. Een overzicht van deze uitzonderingen is te bekijken op de interactieve kaart.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in