Tag: VluchtelingenContact Hattem

VluchtelingenContact Hattem op zoek naar begeleiders en taalcoaches

Stichting Vluchtelingen Contact Hattem is op zoek naar vrijwilligers voor het begeleiden van vluchtelingen met een verblijfsvergunning en het geven van hulp bij het...

Stadsgenoot: Tineke Meijer en Ilham Imin

Tineke Meijer is vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk in Hattem. Ruim 10 jaar geleden is zij daarmee begonnen en haar eerste student voor Vluchtelingenwerk was Ilham...

Nieuwe Hattemers ondertekenen Participatieverklaring

Tien personen uit Hattem die een verblijfsvergunning kregen hebben de Participatieverklaring ondertekend. Zij geven in deze verklaring aan dat zij betrokken zijn bij de...

Hattem kan taakstelling opvang asielzoekers nakomen

Halfjaarlijks wordt op provinciaal niveau bepaald hoeveel asielzoekers de gemeente Hattem moet opnemen. Bij deze instroom van nieuwe inwoners kijkt de provincie ook naar...

Wat betekent de nieuwe Wet inburgering voor Hattem?

De nieuwe Wet inburgering treedt op 1 januari 2022 in werking. Met de invoering van deze wet krijgt de gemeente nieuwe taken op het...

VluchtelingenContact Hattem zoekt begeleiders en taalcoaches

Stichting Vluchtelingen Contact Hattem is op zoek naar vrijwilligers voor het begeleiden van vluchtelingen met een verblijfsvergunning en het geven van hulp bij het...