Verklaring voor elke Nederlander?

Op donderdag 8 februari werd in het stadhuis door een statushouder een participatieverklaring ondertekend in het bijzijn van wethouder Margriet Brouwer en een vrijwilliger van VluchtelingenContact Hattem (VCH).

‘Mevrouw woont sinds enige tijd in Hattem en voelt zich inmiddels al een beetje thuis hier.
Ter voorbereiding op de ondertekening van de participatieverklaring is zij geholpen door vrijwilligers van VCH. Een maatschappelijk begeleider heeft haar wegwijs gemaakt in de normen en waarden die in de Nederlandse samenleving gelden. Ook is haar uitgelegd wat de participatieverklaring precies inhoudt. Deze ondersteuning vanuit VCH is erg waardevol. Het is belangrijk dat mensen hun draai kunnen vinden en zich goed kunnen redden in Hattem’, aldus de tekst op de website van de gemeente.

Verklaring voor iedereen?
Voor statushouders is het ondertekenen van de participatieverklaring sinds 2017 een verplicht onderdeel van de inburgering. Nieuwkomers maken op deze wijze kennis met de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Door het ondertekenen van deze verklaring, verklaart de nieuwkomer de Nederlandse waarden en spelregels te respecteren.

In de verklaring staan grote begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Over bijvoorbeeld gelijkwaardigheid wordt o.a. gezegd: ‘In Nederland worden alle burgers gelijk behandeld. Alle burgers hebben dezelfde rechten en plichten: mannen, vrouwen, homoseksuelen, hetero’s, gelovigen, niet gelovigen etc. Discriminatie wordt niet geaccepteerd.’ En over solidariteit: ‘In Nederland vragen we burgers elkaar te helpen en bij te staan als dat nodig is. Burgers zijn samen verantwoordelijk voor de samenleving.’
Inmiddels hebben veel statushouders deze verklaring doorgenomen en ondertekend. In hoeverre de verklaring bij de rest van Nederland bekend is, is onbekend.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in