Tag: samen hattem

Aansluiting Veenrand op Hoopjesweg verandert

De gemeente Hattem heeft een enquête gehouden onder de omwonenden van de Veenrand. Hierop is massaal gereageerd en zijn de ontwerptekeningen aangepast voor de...

Herinrichting Nieuwstad

De gemeente Hattem legt een nieuwe riolering aan voor de woningen in Nieuwstad. Nu zijn deze huizen aangesloten op een gemengde riolering. Vuil water...

Reconstructie hofjes Hogenkamp

De hofjes aan de Hogenkamp krijgen een nieuwe inrichting. Momenteel zijn de woningen aan deze hofjes aangesloten op een gemengde riolering. Vuil water en...

Nieuwbouw voor Hattemers of ook voor nieuwe inwoners uit de Randstad

Woensdag 7 juli vergadert de brede commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken over de Omgevingsvisie. In deze visie wordt de koers uitgezet op weg naar...

Toch geen bomenkap aan de Dorpsweg?

Op het platform Samen Hattem, waarop iedere Hattemer mee kan praten over ontwikkelingen in Hattem, is het voorlopig ontwerp gepresenteerd voor de herinrichting van...

Hattemers willen meer woningbouw

De gemeente Hattem heeft bewoners gevraagd hun mening te geven op het Koersdocument Omgevingsvisie Hattem. In dit document staat beschreven welke koers Hattem gaat...

Wat vind jij van de omgevingsvisie?

De gemeente Hattem schrijft een omgevingsvisie. De eerste ideeën staan beschreven in het rapport Koers Omgevingsvisie. Hierin staan drie thema’s: vitale samenleving, samen duurzaam...

Tweede digitale informatiebijeenkomst “Omgevingsvisie” live bij RTV Hattem

De gemeente Hattem gaat samen met jou en de gasten Mirjam de Kunder (Bedrijvenkring Hattem en Zoethout) en voormalig huisarts Roel Rischen -je kent...

Laat je mening horen in Hattem

De gemeente Hattem heeft een nieuwe manier om de mening van haar inwoners te peilen. Dit online participatieplatform is te vinden op de website...

Dit is ‘de Koers voor Hattem’

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen heeft de gemeente Hattem nagedacht over de toekomst van onze stad. Het resultaat hiervan is de Koers...