Herinrichting Nieuwstad

De gemeente Hattem legt een nieuwe riolering aan voor de woningen in Nieuwstad. Nu zijn deze huizen aangesloten op een gemengde riolering. Vuil water en hemelwater worden gezamenlijk afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. De hemelwaterafvoer wordt afgekoppeld en afgesloten. Het regenwater krijgt hierdoor een aparte afvoer waardoor het rioolstelsel wordt ontlast.

Herinrichting en verkeersveiligheid
Naast aanpassingen aan de riolering krijgt ook de openbare ruimte een metamorfose. Er komt een nieuwe, toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte. Hiervoor hebben omwonenden ideeën met de gemeente gedeeld door het invullen van een enquête. Zo zijn er suggesties gedaan om het parkeren te verbeteren, meer groen aan te planten, openbare verlichting te verbeteren en maatregelen te treffen voor een succesvolle klimaatadaptatie.
Bij de herinrichting zal de gemeente Hattem ook kijken naar maatregelen in het kader van verkeersveiligheid.

 

Foto: SamenHattem

Samen Hattem
Wil je meepraten over de plannen die de gemeente Hattem heeft met Nieuwstad, dan kan dat door je aan te melden bij het platform Samen Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in