Tag: omgevingsplan

Tweede digitale informatiebijeenkomst “Omgevingsvisie” live bij RTV Hattem

De gemeente Hattem gaat samen met jou en de gasten Mirjam de Kunder (Bedrijvenkring Hattem en Zoethout) en voormalig huisarts Roel Rischen -je kent...

Dit is ‘de Koers voor Hattem’

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen heeft de gemeente Hattem nagedacht over de toekomst van onze stad. Het resultaat hiervan is de Koers...

De Omgevingsvisie van Hattem in 2021

Hoeveel huizen bouwen we de komende jaren in Hattem? Welke voorzieningen moet onze binnenstad hebben? Hoe zorgen we ervoor dat Hattem in 2050 aardgasvrij...

Veel belangstelling om mee te praten over toekomst Hattem

‘Minder regels en meer ruimte voor maatwerk’. Dit zijn de uitgangspunten van de Omgevingswet, die in 2021 landelijk wordt ingevoerd. De gemeente Hattem organiseerde...

Praat mee over Hattem op de Inloopavond Omgevingsvisie

De gemeente Hattem organiseert een inloopavond over de identiteit en toekomst van Hattem. "Hoe zorgen we ervoor dat Hattem haar eigen identiteit behoudt én...

Initiatievenmarkt buitengebied Hattem

Op 2 juli organiseert de gemeente een avond over het Hattemse buitengebied (zie de foto bij dit bericht). Er zijn verschillende initiatieven van inwoners...