Veel belangstelling om mee te praten over toekomst Hattem

‘Minder regels en meer ruimte voor maatwerk’. Dit zijn de uitgangspunten van de Omgevingswet, die in 2021 landelijk wordt ingevoerd. De gemeente Hattem organiseerde daarom donderdag een inloopavond om aan de Hattemers te vragen hoe zij denken over de identiteit en toekomst van Hattem.

8 i.p.v. 28 weken
Ook voor de gemeente Hattem verandert er veel met de Omgevingswet. Niet alleen omdat er minder regels zijn om aan te toetsen. Als voorbeeld werd genoemd dat een aanvraag voor een vergunning in de toekomst in maximaal acht weken moet zijn afgehandeld, in plaats van de achtentwintig weken die er nu voor staan. De samenleving krijgt een veel grotere rol in planvorming. De gemeente zal meer gaan faciliteren, inspireren en integraal belangen gaan afwegen. De nieuwe wet vraagt dus ook om een verandering in gedrag bij overheid en inwoner. Het jaar 2021 lijkt ver weg, maar er is nog veel werk te verrichten.

Eerdere opmerkingen tellen mee
De gemeente Hattem gaat nu een Omgevingsvisie opstellen en tijdens de inloopavond kreeg een ieder gelegenheid om zijn of haar mening te geven. De belangstelling voor deze avond was groot en veel mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om een briefje met opmerkingen te plakken op de themakaarten. Deze opmerkingen komen terug in de visie evenals de input die de gemeente heeft ontvangen bij andere bijeenkomsten, zoals die  rond de Woonzorgzone en de initiatievenmarkt Buitengebied.

Tijdpad
Er spelen op dit moment veel zaken die invloed hebben op de Omgevingsvisie zoals de Energietransitie (het overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energie), de krapte op de woningmarkt en de warmtetransitie (het tekort aan water door hitte en droogte). Hoewel er dus veel door elkaar loopt en de ontwikkelingen snel gaan, beloofde wethouder Schipper dat het Omgevingsplan voor het buitengebied nog dit jaar wordt afgerond.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in