Initiatievenmarkt buitengebied Hattem

Op 2 juli organiseert de gemeente een avond over het Hattemse buitengebied (zie de foto bij dit bericht). Er zijn verschillende initiatieven van inwoners en ondernemers in dit gebied. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een tiny house, een recreatiewoning of een mantelzorgwoning, voor uitbreiding of verandering van een bedrijf of meer mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Woningbouw? Natuur? Landschap of landbouw?
Aan de hand van deze initiatieven spreekt de gemeente graag met jou over de mogelijkheden die jij ziet voor het buitengebied voor Hattem. Is er meer woningbouw mogelijk? En zo ja, waar en in welke vorm? Of is het belangrijker dat natuur, landschap of landbouw meer de ruimte krijgen?

Omgevingsplan
De inbreng van alle aanwezigen vat de gemeente aan het eind van de avond samen in een advies voor de gemeenteraad. Uiteindelijk komen de mogelijkheden in het gebied te staan in een nieuw omgevingsplan voor het buitengebied waar de gemeenteraad van Hattem eind 2019 over beslist.

Hattem is pilotgemeente
Voor het buitengebied van Hattem geldt nu nog een bestemmingsplan. Dit plan is in 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. Bestemmingsplannen moeten op basis van de Wet ruimtelijke ordening na 10 jaar worden herzien. In plaats van een nieuw bestemmingsplan gaat de gemeente Hattem aan de slag met het maken van een omgevingsplan voor het Buitengebied. Hiermee wordt ingespeeld op een grote aanpassing van de huidige wet- en regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening en milieu. Het Rijk werkt namelijk aan de Omgevingswet die zoals het nu lijkt op 1 januari 2021 in werking treedt. Met het omgevingsplan mag de gemeente Hattem als pilotgemeente alvast vooruitlopen op die wet en van bepaalde bestaande wet- en regelgeving afwijken.

Doel van de participatie
Doel van de participatie is in eerste instantie het inventariseren en zoveel mogelijk verwerken van de wensen van inwoners, ondernemers en organisaties voor het buitengebied van Hattem. Daartoe zijn met de direct betrokkenen vanaf 2017 keukentafelgesprekken geweest en een informatieavond. Ook is er gesproken met andere partijen zoals makelaars en recreatieondernemers. De gemeente heeft de ambitie om zoveel mogelijk mensen en organisaties bij de totstandkoming van het omgevingsplan te betrekken.

Ja, mits… principe
In het participatieproces wordt uitgegaan van het ‘ja, mits…’-principe. De gemeente Hattem gaat het proces in met een open houding en bekijkt of de initiatieven die er zijn of later nog komen mogelijk gemaakt kunnen worden en passen binnen de ambities voor het omgevingsplan Buitengebied. Die ambities worden samen met de inwoners van Hattem bepaald in het participatieproces. Dus niet alleen door de gemeente, maar nadrukkelijk samen met de inwoners.

De Initiatievenmarkt Buitengebied vindt plaats op dinsdag 2 juli 2019 van 18.00 tot 21.00 uur in het Stadhuis te Hattem. De gemeente wil graag vooraf weten of je komt. Opgeven kan per e-mail naar juliahoster@hattem.nl .

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in