Tag: hattemerpoort

Zeearenden spotten in Hattem

Deze week meldden verschillende Hattemers op Twitter dat zij een zeearend boven de stad hadden gezien. Deze roofvogel houdt zich regelmatig op nabij Hattem....

Sloop warmtekrachtcentrale Berghuizer papierfabriek begonnen

Boverhoff Sloopwerken is begonnen met de sloop van de warmtekrachtcentrale Berghuizer papierfabriek. De sloop wordt duurzaam uitgevoerd en dat gebeurt op een verrassend scheve...

Hattemerpoort toegankelijker voor dieren door sloop warmtekrachtcentrale

Gedeputeerde Staten van Gelderland en de eigenaar van de warmtekrachtcentrale op het terrein van de voormalige Berghuizer Papierfabriek hebben overeenstemming bereikt over de verkoop...