Project Hattemerpoort is bijna klaar

Het project Hattemerpoort is bijna afgerond. Tussen de Veluwe en de IJssel is in de afgelopen vier jaar meer ruimte voor natuur gemaakt.

Nieuwe bosjes, waterpoelen en kruidenrijke graslanden zorgen voor allerlei planten en dieren. Ook zijn er verschillende obstakels opgeruimd. Daardoor kunnen dieren makkelijker tussen de Veluwe en de IJssel heen en weer trekken.

Hattemerpoort bestond uit elf deelprojecten. Na vier jaar werken zijn nu alle projecten af, of in een vergevorderd stadium. Ze zijn uitgevoerd door onder meer Geldersch Landschap & Kasteelen, Waterschap Vallei &Veluwe en de gemeenten Heerde en Hattem. De Gelderse Natuur en Milieufederatie was in opdracht van de provincie Gelderland de gebiedsregisseur en coördineerde de uitvoering. Die taak zit er nu op.

Tevredenheid
Marius Bolck, projectleider bij de provincie Gelderland, is erg tevreden over het resultaat. “Ik vind het vooral bijzonder om te zien hoeveel mensen er betrokken zijn geweest. Scholen deden mee met het Jongeren Adviesbureau. Recreatieondernemers werden Gastheren van het Landschap.”

Met veel plezier
Ook Petra Souwerbren, directeur van de Gelderse Natuur en Milieufederatie, blikt tevreden terug: “Als gebiedsregisseur hebben wij met veel plezier gewerkt aan de Hattemerpoort. Wij bedanken de partnerorganisaties, inwoners en ondernemers in het gebied en zijn trots op het resultaat dat we gezamenlijk hebben geboekt.”

100 hectare nieuwe natuur
Ook heeft een flink aantal grondeigenaren landbouwgrond omgevormd naar natuur. Er is zo meer dan 100 hectare nieuwe natuur aangelegd. Het project Hattemerpoort is vrijwel afgerond. Maar over enkele stukken natuur lopen nog gesprekken. Die krijgen een vervolg binnen het project ‘Hoenwaard2030’. De voortgang hiervan kun je volgen op www.hoenwaard2030.nl

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in