Tag: groen

Liguster in plaats van de beuk erin op de Eijerdijk

Op de Eijerdijk zijn in eerste instantie beukenhagen gepoot. Dit blijkt niet conform het groenplan te zijn dat ligusterhagen voorschrijft als beplanting. In antwoord...

Zone College: open dag voor groepen 7 en 8

Op donderdag 26 januari opent Zone.college Zwolle de deuren voor basisschoolleerlingen van groep 7 en groep 8. Zij kunnen die dag samen met hun...

Water voor dorstige bloemetjes

De bloeiende planten in de Hattemse perken krijgen een keer per week water. Een medewerker van Veluwenkamp rijdt met een grote tank langs alle...

Groen Icoonproject Hattem: ‘Weg tegels, welkom groen!’

De gemeente Hattem heeft een subsidieaanvraag ingediend voor het Groene Icoon. Met Woonstichting Triada, Open Poort, Waterschap Vallei & Veluwe en buurtbewoners is een...

Nieuwbouw voor Hattemers of ook voor nieuwe inwoners uit de Randstad

Woensdag 7 juli vergadert de brede commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken over de Omgevingsvisie. In deze visie wordt de koers uitgezet op weg naar...

Raadsvergadering over Groenvisie

De gemeenteraad Hattem vergadert vanavond over de Groenstructuurvisie. In deze visie staat dat er meer aandacht voor groen moet zijn in Hattem. Met deze...

Hattemers willen meer woningbouw

De gemeente Hattem heeft bewoners gevraagd hun mening te geven op het Koersdocument Omgevingsvisie Hattem. In dit document staat beschreven welke koers Hattem gaat...

Wethouder Broekhuis blij met Groenstructuurvisie

Wethouder Broekhuis presenteert met trots en enthousiasme de Groenstructuurvisie Hattem. Het conceptplan is door B&W aan de gemeenteraad gestuurd om het definitief vast te...

Plannen voor groene diversiteit in Hattem

In de vergadering van de Commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken van 25 januari wordt informatie gegeven over de ontwerp Groenstructuurvisie. Dit gebeurt door de...

Hattemse kinderen planten op Nationale Boomfeestdag

Woensdag 18 maart is het Nationale Boomfeestdag. In Hattem planten kinderen van de Van Heemstraschool en de Jan Jasperschool daarom bomen aan de Leliestraat...