Plannen voor groene diversiteit in Hattem

In de vergadering van de Commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken van 25 januari wordt informatie gegeven over de ontwerp Groenstructuurvisie. Dit gebeurt door de heer Fred Lansbergen van bureau Starling Structures.

Het groen in Hattem is van ons allemaal en kan gezien worden als een van de belangrijkste stofferingen van de openbare ruimte. De groene aankleding zorgt voor sfeer en beleving. Ook is groen van belang voor klimaatbestendigheid en een gezond leefklimaat in en om Hattem. Hattem ligt van origine tussen belangrijke Hollandsche landschappen, zoals stuwwallen, Jong Kampen, Polderlandschap en het Rivierenlandschap. De groenvisie maakt deel uit van de omgevingsvisie. Het beschrijft praktische plannen voor het groen en wat de bijdrage daarvan is voor de leefomgeving.

Samen met bewoners
Voor het maken van de Groenvisie is gesproken met een aantal maatschappelijke en groene organisaties ten weten:

 • Stichting Landschapsbeheer Gelderland:
 • Imkervereniging Wezep Hattem Oldebroek
 • Natuurboer uit de Hoenwaard Jacob van Emst
 • Buitengebied Hattem-Noord
 • Vereniging Landschap en Milieu Hattem
 • Knotgroep Hattem
 • Stichting Stadskern Hattem

Uit deze gesprekken blijkt dat Hattemers over het algemeen tevreden zijn over het groen in Hattem.

Vijf peilers
Bij de Groenvisie hoort het Groenstructuurplan. Hierin staan de concrete ambities en richtinggevende beleidsuitgangspunten per gebied; de zogenoemde gebiedspaspoorten. Bij het schrijven van de ambities is men uitgegaan van vijf peilers:

 1. Diversiteit: Deze pijler gaat in op het versterken van de biodiversiteit, toevoegen van kleur en vergroten van klimaatbestendigheid.
 2. Identiteit: Over tien jaar is de ruimtelijke identiteit van Hattem duidelijk herkenbaar door het samenspel van de stedenbouwkundige elementen, cultuurhistorische structuren en de groene structuren van de gemeente. Kenmerkende landschapselementen zijn hierdoor prominenter aanwezig.
 3. Beleving: Per wijk zullen planten en kleuren sterk bijdagen aan een positieve uitstraling van de openbare ruimte, en geeft het aanwezige groen accenten aan bijzondere plekken. Ook worden bewoners gestimuleerd meer groen in hun tuin te realiseren.
 4. Klimaat: Hattem zet zich in verder aan te passen aan een toekomst met meer extreme weersomstandigheden, door middel van opvang van regenwater, koesteren van bomen (schaduw) en groene daken. Samenwerking met bewoners en organisaties is hierbij essentieel.
 5. Gebruikswaarde: Grote groengebieden hebben een specifieke functie zoals sport en beweging, beleving en recreatie, hondenlosloopgebieden, etc. Dit zorgt voor dat de gebruiksdruk wordt verspreid maar ook tegenstrijdig gebruik niet conflicteert.

De concept-Groenstructuurvisie met bijlagen is beschikbaar op de website van de gemeente Hattem.
Groenstructuurvisie groenvisie
Groenstructuurvisie Gebiedspaspoorten
Groenstructuurvisie algemene inleiding en structuurplan

De vergadering van de Commissie Ruimtelijke en Algemene Zaken vindt plaats op maandag 25 januari 2021 en begint om 20.00 uur. Deze digitale vergadering is live te volgen via RTV Hattem en via een live verbinding via internet.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in