Tag: buitengebied

Bestemmingsplan Buitengebied wordt besproken in commissie Ruimte en Duurzaamheid

Op maandag 22 mei wordt het ontwerp-Chw bestemmingsplan Buitengebied besproken in de maandelijkse vergadering van de commissie Ruimte en Duurzaamheid. Deze commissievergadering begint om...

Nieuwe fase ontwikkeling buitengebied Hattem

De borden bij sommige Hattemse huizen laten het zien: de ontwikkeling van het buitengebied roept nogal wat emoties op. De komende maanden zullen er...

Bestemmingsplan Buitengebied opnieuw “ter visie”

Het afgelopen jaar is er gesproken over de herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied. Naar aanleiding van die bespreking kwamen er veel voorstellen voor correcties...

Bestemmingsplan buitengebied vertraagd

De agendacommissie heeft besloten dat de behandeling van dit agendapunt (gepland voor 5 september) wordt uitgesteld tot de volgende vergadering van de raadscommissie Algemene...

Bestemmingsplan Buitengebied zet in op robuuste doorkijkjes

Sinds 2016 werkt de gemeente aan een nieuw Chw (Crisis en Herstelwet) bestemmingsplan Buitengebied. Dit bestemmingsplan moet het mogelijk maken dat er meer gebouwd...

Commissie MER adviseert Hattem besluit omgevingsvisie uit te stellen

Onderzoek alle effecten van de ambities die in de omgevingsvisie van Hattem zijn genoemd en niet alleen die van woningbouw en zonnevelden. Dat zegt...

Milieueffecten nieuw Chw-bestemmingsplan buitengebied Hattem goed in beeld

De milieueffecten van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Hattem zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage...

Online vragenuur ’t Veen en Omgevingsvisie

Als alternatief voor de afgelaste inloopbijeenkomst organiseert de gemeente Hattem op dinsdag 23 november een online vragenuur over de ontwerp-Omgevingsvisie en het concept ChW...

Inloopavond Omgevingsvisie, plan Buitengebied Hattem en plannen ’t Veen geannuleerd

De inloopbijeenkomst van donderdag 11 november over de ontwerp-Omgevingsvisie en het ChW Bestemmingsplan Buitengebied en het concept ChW Bestemmingsplan voor ’t Veen is in...

Informatiebijeenkomst over Omgevingsvisie, plan Buitengebied Hattem en plannen ’t Veen

De gemeente Hattem organiseert een informatieavond over diverse plannen waarvan er twee op dit moment ter inzage liggen. Het gaat hier om: de ontwerp-Omgevingsvisie ...