Commissie MER adviseert Hattem besluit omgevingsvisie uit te stellen

Onderzoek alle effecten van de ambities die in de omgevingsvisie van Hattem zijn genoemd en niet alleen die van woningbouw en zonnevelden. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de gemeente Hattem. De gemeente heeft de Commissie gevraagd de inhoud van het milieueffectrapport te beoordelen.

In een omgevingsvisie legt de gemeente Hattem de ontwikkelingen vast voor de fysieke leefomgeving tot 2040. Zij kiest in de visie voor drie thema’s ‘Vitale samenleving’, ‘Samen duurzaam’ en ‘Levendig landschap tussen Veluwe en IJssel’.
De energietransitie, woningbouwopgave, klimaatadaptatie en veranderingen in de landbouw hebben invloed op de keuzes van de gemeente in de omgevingsvisie. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

In het milieueffectrapport zijn met name de gevolgen onderzocht van woningbouw en zonnevelden. Woningbouw en zonnevelden blijken mogelijk, hoewel bij woningbouw er nog wel aandacht nodig is voor geur- en geluidsbronnen zoals wegen en bedrijven.

Meer effecten van ambities onderzoeken
De omgevingsvisie benoemt veel meer ambities dan alleen woningbouw en zonnevelden, maar de effecten daarvan zijn in het milieueffectrapport niet onderzocht. Daardoor is nu ook niet duidelijk of de andere ambities haalbaar zijn of dat ze elkaar in de weg zitten.

De Commissie adviseert eerst een aanvulling op het milieueffectrapport te maken, waarin de effecten en haalbaarheid van de ambities worden beschreven, en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in