Bestemmingsplan Buitengebied zet in op robuuste doorkijkjes

Sinds 2016 werkt de gemeente aan een nieuw Chw (Crisis en Herstelwet) bestemmingsplan Buitengebied. Dit bestemmingsplan moet het mogelijk maken dat er meer gebouwd mag worden in het buitengebied.

Uitgangspunten hierbij zijn dat er wordt gewerkt:

  • vanuit de ‘ja, mits’ houding en niet vanuit ‘nee, tenzij’;
  • er veel ruimte is voor initiatieven van ondernemers en bewoners;
  • er veel aandacht is voor participatie.

Uiteindelijk heeft dit een Ontwerp-Chw bestemmingsplan Buitengebied opgeleverd, dat eind 2021 te visie is gelegd.

Initiatievenkaart
Bij het Ontwerp hoort een Initiatievenkaart waarop 54 initiatieven staan genoemd. Hiervan zijn inmiddels 10 initiatieven afgevallen.
Op het ontwerp en de initiatievenkaart (Bijlage_IV_Hattem_initiatievenkaart_raadsversie_) zijn veel reacties gekomen. Veel genoemde bezwaren zijn onder meer:
verlies woongenot, verlies kwaliteit landschap, verlies natuur/flora en fauna (stikstof), onvoldoende capaciteit elektriciteitsnet, bezwaar tegen voorgenomen bouwhoogte, woningbehoefte onvoldoende aangetoond, teveel en onduidelijk informatie en tot slot strijdig met omgevingswet e.d.

Ruimtelijke kwaliteit
Nieuwbouw in het buitengebied van Hattem kan ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit. Hattemers houden van het enkenlandschap (omgeving Hessenweg/Vuursteenberg), het kampenlandschap (omgeving Vijzelpad / Oude Kerkweg / De Wrange) en van het weidelandschap (omgeving De Zande). Om de ruimtelijkheid hiervan te waarborgen, is het advies:

  • om robuuste doorkijkje van minimaal 30 meter in te stellen i.p.v. 22 meter;
  • geen hoge bebouwing of hoge beplanting toestaan;
  • initiatieven alsnog vergunningsplichtig te maken, (al dan niet met een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad), waardoor een aanvullende beoordeling en participatie in beeld komen.

Extra Commissievergadering
Op 9 mei 2022 is er een extra vergadering van de Commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken over het Chw bestemmingsplan Buitengebied. Deze vergadering is in het Stadhuis en begint om 20.00 uur. De vergadering is openbaar en iedereen is welkom.
De vergadering wordt live uitgezonden via radio, tv en webstream.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Luister live Radio Kijk live TV

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in