Nieuwe fase ontwikkeling buitengebied Hattem

De borden bij sommige Hattemse huizen laten het zien: de ontwikkeling van het buitengebied roept nogal wat emoties op. De komende maanden zullen er nieuwe stappen worden gezet in dit dossier. Van donderdag 9 februari tot en met woensdag 23 maart ligt het Nieuwe CHW (Crisis- en herstelwet) Bestemmingsplan Buitengebied ter inzage voor iedere Hattemer. De gemeente nodigt ieder uit om zijn/haar visie op deze plannen te geven.

Het Chw bestemmingsplan Buitengebied en de bijbehorende stukken zijn vanaf 9 februari 2023 te vinden via de gemeentelijke website. Het Chw bestemmingsplan Buitengebied is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Kernboodschap
Het college van B&W over de nieuwe plannen:”We hebben als college van B&W besloten het Chw bestemmingsplan buitengebied begin 2023 opnieuw ter visie te leggen. Dit uit oogpunt van zorgvuldigheid, duidelijkheid en transparantie. De nieuwe tervisielegging leidt tot uitstel van de vaststelling van het Chw bestemmingsplan Buitengebied met een periode van circa 6 maanden. Daarover is met alle betrokkenen gecommuniceerd.”

Communicatie
Wie de moeite neemt om de plannen te bestuderen zal zich door enkele honderden pagina’s tekst en afbeeldingen moeten worstelen. Mede daarom en vanwege de wijzigingen in het aangepaste ontwerp wordt tijdens de tervisielegging een inloop-avond voor alle inwoners van de gemeente Hattem georganiseerd. Uiteraard zal het college de inwoners via de Hattemer en andere media informeren over de vervolgprocedure voor het Chw bestemmingsplan Buitengebied en de nieuwe tervisielegging.

Hoe verder?
Vanaf 9 februari liggen de plannen officieel klaar voor inzage en reactie. De reactietermijn sluit op 23 maart.
Op 15 mei zal de commissie ruimtelijke zaken zich een oordeel vormen over de inhoud en de reacties. Aansluitend zal naar verwachting op 5 juni de gemeenteraad een besluit nemen over het bestemmingsplan buitengebied.

1 REACTIE

  1. Hopelijk betekent niet nog meer plannen van projectontwikkelaars met dure koopwoningen, die alleen voor bovenmodaal te betalen zijn.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in