Bestemmingsplan buitengebied vertraagd

De agendacommissie heeft besloten dat de behandeling van dit agendapunt (gepland voor 5 september) wordt uitgesteld tot de volgende vergadering van de raadscommissie Algemene Ruimtelijke Zaken op maandag 10 oktober 2022. De reden dat de behandeling wordt uitgesteld is dat de stukken (onder andere het concept bestemmingplan) niet uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de vergadering beschikbaar zijn. Een goede en zorgvuldige voorbereiding door de leden van de raadscommissie is daarmee niet mogelijk.

De gemeenteraad van Hattem is op fietsexcursie naar het buitengebied geweest. Al fietsend door buitengebied Hattem hebben de raadsleden informatie opgehaald over (bouw)initiatieven en de effecten op de omgeving om de juiste afwegingen te kunnen maken richting besluitvorming.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in