Bestemmingsplan Buitengebied wordt besproken in commissie Ruimte en Duurzaamheid

Op maandag 22 mei wordt het ontwerp-Chw bestemmingsplan Buitengebied besproken in de maandelijkse vergadering van de commissie Ruimte en Duurzaamheid. Deze commissievergadering begint om 19.00 uur en is ook te volgen via het (tv) kanaal van RTV Hattem. In deze vergadering zullen ook de ingestuurde reacties (formeel: zienswijzen) aan bod komen.

Zienswijzen
Reacties op bijvoorbeeld bestemmingsplannen heten dus zienswijzen. Het ontwerp van dit bestemmingsplan, dat tot en met 22 maart ter inzage lag, leverde 22 zienswijzen op. Deze zijn goed bekeken waar mogelijk verwerkt in voorstellen voor een aantal kleinere aanpassingen van het plan. Deze voorstellen zijn opgenomen in de Reactienota zienswijzen, te vinden op de agenda pagina van de comissievergadering bij de stukken. De Reactienota zienswijzen van de eerste tervisielegging in 2021 treft u hier ook aan.

Inspreken
Wil je als inwoner/betrokkene inspreken bij deze vergadering? Meld je dan aan door (liefst voor 17 mei) een mail te sturen naar griffie@hattem.nl. Je krijgt maximaal 5 minuten de tijd om in te spreken. Heb je al eens eerder ingesproken over dit bestemmingsplan? Dan kun je alleen opnieuw gebruik maken van het inspreekrecht als er sprake is van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. Het is de bedoeling om het Chw bestemmingsplan Buitengebied in de raadsvergadering van 5 juni 2023 vast te stellen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in