Bestemmingsplan Buitengebied opnieuw “ter visie”

Het afgelopen jaar is er gesproken over de herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied. Naar aanleiding van die bespreking kwamen er veel voorstellen voor correcties en aanpassingen.
Die zijn inmiddels verwerkt en onderdeel gemaakt van het herziene plan.

Juridisch
Hoewel het juridisch niet noodzakelijk is dat het plan opnieuw “ter visie” wordt gelegd (omdat er – ondanks de aanpassingen – niet een wezenlijk ander plan ontstaan is) acht het college van B&W het toch wenselijk dat het herziene plan opnieuw “ter visie” wordt voorgelegd aan de raad. “Uit oogpunt van zorgvuldigheid, duidelijkheid en transparantie”, verwoord het college.
Dit betekent dat de procedure weer open ligt, ook voor aanvullende zienswijzen.

Uitstel
De nieuwe tervisielegging leidt tot uitstel van de vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied met een periode van circa 6 maanden. Daarover zal zorgvuldig met alle betrokkenen worden gecommuniceerd. De vaststelling staat nu gepland voor de vergadering van 5 juni 2023.

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in