Milieueffecten nieuw Chw-bestemmingsplan buitengebied Hattem goed in beeld

De milieueffecten van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Hattem zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De gemeente Hattem had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

De gemeente Hattem wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het buitengebied. Dit wordt een zogeheten ‘Crisis en herstelwet- (Chw-)bestemmingsplan’. Met dit plan wil de gemeente de mogelijkheden van het oude bestemmingsplan behouden en inspelen op nieuwe initiatieven van bewoners. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Veehouderij vs beschermde natuur
Het rapport beschrijft goed de milieueffecten van het nieuwe bestemmingsplan.
Zo kan uitbreiding van veehouderijen leiden tot meer stikstof op beschermde natuur, zoals de Veluwe. Sommige veehouderijen kunnen uitbreiden, maar dan moet wel worden overgeschakeld op andere stalsystemen die minder stikstof uitstoten.

Verder blijkt dat bij woningbouw in het buitengebied goed moet worden gekeken naar de afstand tot geur- en geluidsbronnen zoals wegen en bedrijven en naar het effect op het landschap. Hiervoor heeft de gemeente een Afwegingskader Buitengebied opgesteld.

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het Chw-bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in