Tag: WMO

Geen eigen bijdrage voor Wmo-vervoer naar vaccinatielocatie

B&W van Hattem willen kwetsbare inwoners op een laagdrempelige manier faciliteren in het vervoer naar een vaccinatielocatie. Het college heeft daarom besloten geen eigen...

Inwoners uit Hattem positief over maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

De gemeente Hattem doet elk jaar onderzoek naar de ervaringen van inwoners die hulp ontvangen vanuit de Wmo of jeugdhulp. Uit beide onderzoek komt...

Passende zorg voor mensen met een complexe zorgvraag

Zorgorganisatie ’s Heeren Loo en MEE Veluwe starten een gezamenlijk project om mensen met een (licht) verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag beter passende...

Cliënten Sociaal Domein Hattem lijken tevreden

In 2015 heeft de landelijke overheid taken op het gebied van het Sociaal Domein rechtstreeks bij gemeenten neergelegd. Deze week sloeg de Vereniging Nederlandse...