Inwoners uit Hattem positief over maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

De gemeente Hattem doet elk jaar onderzoek naar de ervaringen van inwoners die hulp ontvangen vanuit de Wmo of jeugdhulp. Uit beide onderzoek komt een zeer positief beeld naar voren. Inwoners weten steeds beter waar ze terechtkunnen als ze hulp of ondersteuning in het kader van de Wmo of de Jeugdwet nodig hebben.

Wethouder Martijn Hospers over de goede resultaten: ‘Ik ben blij dat cliënten weten waar ze terecht kunnen met hun vraag en dat ze tevreden zijn over het contact met onze medewerkers. Naast het positieve beeld van het onderzoek zijn we ook blij te horen waar nog verbeterpunten zijn, zodat we onze dienstverlening aan onze inwoners nog verder kunnen verbeteren.’

Onderzoek onder Wmo-cliënten
Alle inwoners die ondersteuning ontvangen vanuit de Wmo, zoals huishoudelijke hulp, een scootmobiel of begeleiding, ontvingen een vragenlijst. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van ondersteuning hoog gewaardeerd wordt, ook ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Door de ondersteuning die de inwoners krijgen, kunnen inwoners zich beter redden en hebben een betere kwaliteit van leven gekregen, zo blijkt uit de resultaten van het onderzoek.

Uiteraard levert het onderzoek ook verbeterpunten op.
Zo is nog bij een groot aantal inwoners onbekend dat zij gebruik kunnen maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner, hier gaat gemeente Hattem de komende tijd meer aandacht aan geven.

Onderzoek over de jeugdhulp
Naast alle ouders van jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, zijn ook de jongeren van 12 tot 18 jaar gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. De deelnemers aan het onderzoek zijn over het algemeen zeer tevreden over de medewerkers van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) en hun werkwijze. Naast de toegang tot zorg, die veelal via het CJG verloopt, zijn inwoners ook positief over de uitvoering van zorg door een zorgaanbieder.

Onderzoeksrapporten online beschikbaar
De onderzoeksrapporten zijn online beschikbaar via de website van de gemeente Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in