Cliënten Sociaal Domein Hattem lijken tevreden

In 2015 heeft de landelijke overheid taken op het gebied van het Sociaal Domein rechtstreeks bij gemeenten neergelegd. Deze week sloeg de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een paginagrote advertentie alarm over de financiering hiervan. Volgens de VNG zit er een enorm gat in het bedrag dat gemeenten nodig hebben en de bedragen die zij van de landelijke overheid ontvangen. Gemeenten hebben structureel 490 mln per jaar nodig. Kinderen en kwetsbare mensen mogen niet de dupe worden.

Ook zijn de gemeenten op basis van de Wmo 2015 en de Jeugdwet verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Voor de Wmo is hiervoor een verplichte vragenlijst opgesteld. De gemeente Hattem heeft verschillende onderzoeken gehouden en wel onder:

  • jongeren en ouders met jeugdhulp;
  • Wmo-cliënten;
  • Cliënten die een uitkering ontvangen.

Goede waardering
Hoewel de respons klein is, is deze afgezet tegen de gemiddelden van andere gemeenten hoog te noemen. Ook de tevredenheid die daaruit valt af te lezen.
Zo geeft 86% van de respondenten jongeren en ouders met jeugdhulp aan snel geholpen te worden door het CJG/Toegangsteam Jeugd.
Ook de Wmo-cliënten geven aan over het algemeen positief te zijn over het contact met de gemeente.
De klanten die een uitkering ontvingen en de vragenlijst hebben teruggestuurd, geven een 8,1 voor de bereikbaarheid van de gemeente zowel per telefoon als per e-mail. Dat is bovengemiddeld.
Hoewel de response en waardering relatief gezien hoog is, moeten de resultaten als indicatief worden gezien, omdat het absolute aantal respondenten beperkt is.

Verbeterpunten
Naast de positieve punten staan in een aparte notitie verbeterpunten vermeld. Enerzijds wordt de telefonische bereikbaarheid goed bevonden (54%), maar een kwart van de respondenten is ontevreden over de openingstijden van het CJG/Toegangsteam en het Wmo-loket. En verruiming van de openingstijden zou dan ook een overweging kunnen zijn.

Verder valt op dat een derde van de respondenten Werk en Inkomen aangeeft niet helemaal tevreden te zijn over de informatie aangaande wetswijzigingen en gemeentelijke regelingen. Omdat dit voor deze doelgroep erg belangrijke informatie kan zijn, bijvoorbeeld of ze in aanmerking komen voor een bepaalde ontlastende maatregel, is het verstandig om goed te peilen of klanten zich wel goed geïnformeerd voelen.

 

 

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in