WMO gemeente Hattem op achterstand

De gemeente Hattem kampt met achterstanden bij het verwerken van de aanvragen voor ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Aanvraag
Inwoners die ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) willen aanvragen, doen daarvoor een melding bij de gemeente. Na een melding volgt een onderzoek en het opstellen van het onderzoeksverslag door de gemeente. De inwoner ondertekent het verslag, na een eventuele aanpassing.
Dat getekende verslag is de aanvraag waarop de gemeente de beschikking voor hulp of ondersteuning afgeeft.
Voor de onderzoeksfase ligt de wettelijke termijn op maximaal zes weken, de termijn voor
het afgeven van een beschikking na aanvraag is maximaal twee weken.

Onderbezetting
In de achterliggende maanden zijn er achterstanden ontstaan die de gemeente nog niet heeft kunnen wegwerken. De implementatie van een nieuw systeem had forse impact op het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden bij het Wmo-team. Daarnaast heeft de gemeente te maken met een onderbezetting bij het team, door vertrek van (ingehuurde) medewerkers.
De gemeente geeft aan dat op dit moment 17 van de 56 aanvragen niet binnen de gestelde termijn kunnen worden afgehandeld. De betreffende aanvragers worden daarover geïnformeerd.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in