Tag: participatieraad

Aan de slag als voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Hattem?

De gemeente Hattem is op zoek naar een enthousiaste en gedreven voorzitter, die zijn/haar kennis en/of ervaring in willen zetten voor een beter en...

Hattem kan taakstelling opvang asielzoekers nakomen

Halfjaarlijks wordt op provinciaal niveau bepaald hoeveel asielzoekers de gemeente Hattem moet opnemen. Bij deze instroom van nieuwe inwoners kijkt de provincie ook naar...

Wat betekent de nieuwe Wet inburgering voor Hattem?

De nieuwe Wet inburgering treedt op 1 januari 2022 in werking. Met de invoering van deze wet krijgt de gemeente nieuwe taken op het...

Nieuw Ontwerp beschermd wonen

De komende jaren zijn grote verschuivingen te verwachten op het beleidsveld Beschermd Wonen. Die verschuivingen zijn vooral financieel van aard. Hattem werkt hiervoor samen...

Twee nieuwe leden Participatieraad

Per 1 februari zijn twee nieuwe leden benoemd in de Participatieraad. Het zijn Mariëlle Karssing en Wim Rave. Karssing heeft een goede kennis over de...

Nieuwe secretaris Participatieraad

Mevrouw E. Lamers is per 1 september 2019 benoemd tot secretaris van de Participatieraad. Deze raad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd...