Nieuwe secretaris Participatieraad

Mevrouw E. Lamers is per 1 september 2019 benoemd tot secretaris van de Participatieraad. Deze raad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over bestaand en toekomstig beleid met betrekking tot het sociale domein.

In de Participatieraad zitten vertegenwoordigers van zorg, welzijn, wonen, vervoer, werk & inkomen, participatie & leefbaarheid en jeugd. De raad pikt signalen op en weet wat er speelt met als doelstelling de zelfredzaamheid en participatie van de inwoners van Hattem te bevorderen en de kwaliteit van gemeentelijk beleid en uitvoering te verbeteren.

De raad vergadert regelmatig. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden op verschillende locaties, verspreid over Hattem, plaats. Elke burger kan deze vergaderingen bijwonen en in gesprek gaan met de leden van de raad. Meer informatie over de Participatieraad is te vinden op de website Hulpwijzer Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in