Tag: omgevingsvisie

Online vragenuur ’t Veen en Omgevingsvisie

Als alternatief voor de afgelaste inloopbijeenkomst organiseert de gemeente Hattem op dinsdag 23 november een online vragenuur over de ontwerp-Omgevingsvisie en het concept ChW...

Inloopavond Omgevingsvisie, plan Buitengebied Hattem en plannen ’t Veen geannuleerd

De inloopbijeenkomst van donderdag 11 november over de ontwerp-Omgevingsvisie en het ChW Bestemmingsplan Buitengebied en het concept ChW Bestemmingsplan voor ’t Veen is in...

Informatiebijeenkomst over Omgevingsvisie, plan Buitengebied Hattem en plannen ’t Veen

De gemeente Hattem organiseert een informatieavond over diverse plannen waarvan er twee op dit moment ter inzage liggen. Het gaat hier om: de ontwerp-Omgevingsvisie ...

Plan Buitengebied Hattem

Het plangebied van het Chw bestemmingsplan bestaat uit het buitengebied van Hattem, met uitzondering van de Uiterwaarden van de IJssel en de bedrijventerreinen. Voor...

Waar is ruimte in Hattem om te bouwen?

De Hattemse raad schreef de notitie ‘Wonen in Hattem’ . De notitie maakt onderdeel uit van de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie wordt de koers uitgezet...

Ontwerp Omgevingsvisie Hattem en milieu-effectrapportage ter inzage

Hoe ziet Hattem er in 2040 uit? Dat is de belangrijkste vraag voor de Omgevingsvisie. Daarin staat hoe Hattem zich gaat ontwikkelen. De ontwerp...

Vijf gemeenteraadsleden over de Omgevingsvisie in ‘Hattem Actueel’

Het radioprogramma ‘Hattem Actueel’ brengt uiteenlopende onderwerpen die je als Hattemer raken. Op zaterdag live bij Radio Hattem van 10 tot 12 uur, met...

Woonplan Hattemse raad geeft college richting

Het valt niet mee om een passende woning te vinden in Hattem, zo luidt de klacht van velen. De Hattemse raad inventariseerde waar de...

Omgevingsvisie Hattem raakt ons allemaal

De agenda van de Algemene en Ruimtelijke Zaken van maandag 6 oktober staat volledig in het teken van de Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de...

Ontmoet raadsleden en vertel hoe jij de toekomst van Hattem ziet

Raads- en commissieleden van Hattem gaan 9, 10 en 11 september de straat op. Je kan hen ondermeer ontmoeten bij sportvelden en -accommodaties. Zij...