Tag: omgevingsvisie

Locatieonderzoek voor Knarrenhof aangeboden aan wethouder

In Hattem ijvert een groep mensen, K(n)artrekkers, voor de bouw van een Knarrenhof in Hattem. Door twee vertegenwoordigers van deze groep in aan wethouder...

Omgevingsvisie Hattem is vastgesteld

De Omgevingsvisie Hattem is maandag vastgesteld door de gemeenteraad. In deze visie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons de komende jaren gaan richten...

Commissie MER adviseert Hattem besluit omgevingsvisie uit te stellen

Onderzoek alle effecten van de ambities die in de omgevingsvisie van Hattem zijn genoemd en niet alleen die van woningbouw en zonnevelden. Dat zegt...

Milieueffecten nieuw Chw-bestemmingsplan buitengebied Hattem goed in beeld

De milieueffecten van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Hattem zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage...

Online vragenuur ’t Veen en Omgevingsvisie

Als alternatief voor de afgelaste inloopbijeenkomst organiseert de gemeente Hattem op dinsdag 23 november een online vragenuur over de ontwerp-Omgevingsvisie en het concept ChW...

Inloopavond Omgevingsvisie, plan Buitengebied Hattem en plannen ’t Veen geannuleerd

De inloopbijeenkomst van donderdag 11 november over de ontwerp-Omgevingsvisie en het ChW Bestemmingsplan Buitengebied en het concept ChW Bestemmingsplan voor ’t Veen is in...

Informatiebijeenkomst over Omgevingsvisie, plan Buitengebied Hattem en plannen ’t Veen

De gemeente Hattem organiseert een informatieavond over diverse plannen waarvan er twee op dit moment ter inzage liggen. Het gaat hier om: de ontwerp-Omgevingsvisie ...

Plan Buitengebied Hattem

Het plangebied van het Chw bestemmingsplan bestaat uit het buitengebied van Hattem, met uitzondering van de Uiterwaarden van de IJssel en de bedrijventerreinen. Voor...

Waar is ruimte in Hattem om te bouwen?

De Hattemse raad schreef de notitie ‘Wonen in Hattem’ . De notitie maakt onderdeel uit van de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie wordt de koers uitgezet...

Ontwerp Omgevingsvisie Hattem en milieu-effectrapportage ter inzage

Hoe ziet Hattem er in 2040 uit? Dat is de belangrijkste vraag voor de Omgevingsvisie. Daarin staat hoe Hattem zich gaat ontwikkelen. De ontwerp...