Omgevingsvisie Hattem is vastgesteld

De Omgevingsvisie Hattem is maandag vastgesteld door de gemeenteraad. In deze visie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons de komende jaren gaan richten en welke koers we daarbij willen varen. Hoe ziet Hattem er in 2040 uit? Daarover hebben de afgelopen jaren veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meegedacht.

Hattem is prachtig. Van het historische Hanzekarakter en de uiterwaarden van de IJssel tot de Veluwse bossen. Het is goed leven in onze stad. En dat willen we graag zo houden. Daarom zet de gemeente Hattem in de Omgevingsvisie een koers uit voor de lange termijn. “Zodat het in 2040 nog steeds dat het fijn wonen, werken en recreëren is in Hattem. We richten ons daarbij op een vitale samenleving, duurzaamheid en onze fraaie ligging tussen de Veluwe en de IJssel.”

Trots
Wethouder Auke Schipper: “Om tot deze Omgevingsvisie te komen, hebben we veel gesproken met Hattemers, ondernemers en organisaties over onderwerpen die voor hen van belang zijn. Niet alleen over woningbouw en duurzaamheid, maar ook over werkgelegenheid, recreatie en detailhandel bijvoorbeeld. Het resultaat mag er wezen. Er ligt nu een ambitieuze en uitnodigende toekomstvisie voor Hattem. Een visie waar we trots op mogen zijn.“

Woningbouw
Hattem staat voor een aantal grote uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw en duurzaamheid. “We vinden het belangrijk dat onze inwoners kans maken op een geschikte woning. Daarom zal Hattem de komende jaren gepast groeien. We bouwen de komende 20 jaar zo’n 1.100 nieuwe woningen vooral op ‘t Veen en andere inbreidingslocaties. Dit willen we zorgvuldig mogelijk maken, zonder dat het ten koste gaat van onze prachtige natuur. ”

Duurzaamheid
Ook gaat Hattem aan de slag met duurzaamheid. Hattem wil energieneutraal, klimaat-bestendig en circulair worden. Auke Schipper “Om zelf het goede voorbeeld te geven, zorgen we ervoor dat onze gebouwen en energiebehoefte in 2040 energieneutraal zijn. We gaan daarnaast maximaal inzetten op zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat er in Hattem geen ruimte is voor grote windmolens.” Daarnaast komen veel andere onderwerpen aan bod, zoals economie, de binnenstad, detailhandel, recreatie & toerisme, biodiversiteit en duurzame landbouw.

Koers voor Hattem
De Omgevingsvisie is de koers voor de toekomst van Hattem. Het vaststellen van de Omgevingsvisie is onderdeel van de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Deze wet gaat op 1 januari 2023 in en bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. De Omgevingswet geeft de gemeente meer ruimte om samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties lokale keuzes te maken voor de inrichting van de leefomgeving. In de Omgevingsvisie Hattem zijn de keuzes voor Hattem beschreven.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in