Waar is ruimte in Hattem om te bouwen?

De Hattemse raad schreef de notitie ‘Wonen in Hattem’ . De notitie maakt onderdeel uit van de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie wordt de koers uitgezet voor de lange termijn. Zodat het in 2040 nog steeds dat het fijn wonen, werken en recreëren is in Hattem.

Een van de onderwerpen die in de omgevingsvisie staat is wonen. In de visie staat dat er voldoende betaalbare woningen moeten zijn, voor jong en oud. Daarom wil Hattem tot 2040 zo’n 1.100 woningen gaan bouwen. Zodat iedereen die dat wil in Hattem kan blijven wonen. En er ook ruimte is voor nieuwe inwoners. De woningbouw vindt bijvoorbeeld plaats op ’t Veen en vele kleinere locaties binnen de bebouwde kom. Als er nog meer woningen nodig zijn, wordt ook gekeken naar plekken buiten de bebouwde kom. Aan het onderdeel wonen is prioriteit gegeven en dit zal als eerste worden uitgewerkt.

Marinus Kers, Raadslid van de Christen Unie vertelt in deze film over het woonplan en de omgevingsvisie.

(tekst gaat na de film verder)

De Omgevingsvisie is digitaal in te zien op www.hattem.nl. en www.samenhattem.nl. Iedereen kan tot en met 1 december 2021 schriftelijk of mondeling reageren door een zienswijze in te dienen. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de Omgevingsvisie in het eerste kwartaal van 2022 vaststelt.

Informatiebijeenkomst
De gemeente Hattem organiseert op 11 november tussen 17:30 uur en 20:00 uur een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden over de ontwerp Omgevingsvisie en de planMER. Meer informatie daarover volgt later.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in