Tag: hoenwaard

Geen pad voor deze hazen

Niet alleen mensen, maar ook wilde dieren hebben last van het hoge water, zo blijkt al enige tijd in de Hoenwaard. Een van onze...

Hattemers hoeven zich geen zorgen te maken

In de Hoenwaard werd maandag 18 december de hoogste waterstand verwacht. Daarna treedt de daling in. Op donderdag 14 december werd gecontroleerd water ingelaten....

Hoenwaard onder de loep

Op 20 september jl. verscheen in de Staatscourant en het Provinciaal blad de kennisgeving voor het gebiedsplan Hoenwaard 2030; het uiterwaardegebied aan de IJssel. Het...

Hondenbezitters opgelet: de bever is terug!

De bever is terug in Hattem. Einde vorig jaar berichtten we u dat een beverburcht langs het fietspad naar het Kleine Veer was vernield...

Jacob wacht een jaar na de dijkdoorbraak nog op zijn schadevergoeding

Bijna een jaar geleden hadden we te maken met enorme wateroverlast in de provincie. Er brak begin juli zelfs een dijk door en de...

Waterschap Vallei en Veluwe stelt onttrekkingsverbod oppervlaktewater in

Vanaf woensdag 18 mei 2022 geldt in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe een verbod op onttrekking uit oppervlaktewater waarop geen aanvoer mogelijk...

Teveel aan kraaien vormen bedreiging voor vitaal weidevogelbeheer

Jacob van Emst, boer in de Hoenwaard, reageerde op ons bericht over de dode kraaien die als vogelverschrikkers boven een akker hangen. “Die akker...

Gruwelijke vogelverschrikkers in De Hoenwaard

Op een net ingezaaide akker in de Hoenwaard hangen 6 dode kraaien aan palen. Het doel hiervan is waarschijnlijk deze vogelsoort af te schrikken...

Drijvende plasticvanger in IJssel vangt weinig

De drijvende plasticvanger in de IJssel ter hoogte van de Hoenwaard in Hattem en de oude IJsselcentrale in Zwolle, blijkt heel weinig plastic te...

Ruim 50 lepelaars bij de Wiessenbergsche Kolk

Al enkele dagen zijn er grote groepen lepelaars te zien bij de Wiessenbergsche Kolk. Gisteren was er een groep van circa 50 exemplaren. De...