Hoenwaard onder de loep

Op 20 september jl. verscheen in de Staatscourant en het Provinciaal blad de kennisgeving voor het gebiedsplan Hoenwaard 2030; het uiterwaardegebied aan de IJssel.
Het was de eerste formele stap in de procedure van een projectbesluit volgens de nieuwe Omgevingswet.

Gezamenlijk plan
Sinds 2017 werken de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Heerde en Hattem intensief samen aan een gezamenlijk toekomstperspectief voor Hoenwaard. Hierbij is rekening gehouden met de wensen
van bewoners en belanghebbenden. Dit heeft in de zomer van 2021 geresulteerd in het gebiedsplan Hoenwaard 2030. In het plan wordt beschreven hoe de waterkwaliteit, de natuur, de kades en het gemaal binnen de Hoenwaard verbeterd kunnen worden. Ook wordt onderzocht of er ruimte is voor kleinschalige ontwikkelingen zoals bedrijfsactiviteiten en recreatie.

Denk je mee?
Vanaf september 2023 wordt het gebiedsplan nader uitgewerkt. De gemeente Hattem nodigt iedereen uit om mee te denken over de mogelijke maatregelen voor de opgaven in het gebied.
Kijk voor meer informatie op de website www.hoenwaard2030.nl/meedenken.

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen? Vraag dan de nieuwsbrief aan via hoenwaard2030@vallei-veluwe.nl

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in