Werkzaamheden IJsseldijk langs Apeldoorns Kanaal

Het dijktraject IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal wordt verbeterd om ook in de toekomst aan de veiligheidsnorm te blijven voldoen. Het gaat om de IJsseldijk tussen de Keersluis het Bastion (Hattem) en het Kloosterbos (Wapenveld). Deze dijk is tevens de oostelijke dijk langs het Apeldoorns Kanaal. Half oktober is de aannemer gestart met het aanbrengen van de damwanden in segment 2. Dit is het traject vanaf de Kloosterbrug tot De Belt.

De dijkverbetering IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal is een van de projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Wim van der Weijden, projectmanager Waterschap Vallei & Veluwe en Matthijs Logtenberg, omgevingsmanager De Dijkenbouwers vertellen in deze film wat het Hoogwaterbeschermingsprogramma is, welke werkzaamheden er nu worden uitgevoerd en waarom jonge eiken langs de dijk gekapt moeten worden.

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in