Tag: De Dijkenbouwers

Dijkverbetering Apeldoorns Kanaal

De dijken naast het Apeldoorns Kanaal worden verbeterd. Daarom is het populaire fiets- en wandelpad langs de Hezenberg van de Dijkstoel naar de Hezenbergersluis...

Eiken langs Apeldoorns Kanaal gerooid

In opdracht van het Waterschap Vallei & Veluwe zijn de eiken langs het Apeldoorns Kanaal omgezaagd. Het dijktraject IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal wordt...

Scheuren in asfalt door werkzaamheden aan dijk Wapenveld

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de werkzaamheden aan de dijk bij Wapenveld moeten verplaatsen, omdat er scheuren in het asfalt zijn ontstaan. Het waterschap...

Werkzaamheden IJsseldijk langs Apeldoorns Kanaal

Het dijktraject IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal wordt verbeterd om ook in de toekomst aan de veiligheidsnorm te blijven voldoen. Het gaat om de...