Tag: Apeldoorns Kanaal

Dijkverbetering Apeldoorns Kanaal

De dijken naast het Apeldoorns Kanaal worden verbeterd. Daarom is het populaire fiets- en wandelpad langs de Hezenberg van de Dijkstoel naar de Hezenbergersluis...

Werkzaamheden fietspad langs de Hezenberg begonnen

Het Dijkstoelpad, dat is het fietspad langs de Hezenberg, dat loopt van de oude sluis naar het Bastion, is afgesloten vanwege werkzaamheden. Inmiddels zijn...

Afsluiting Opbroeksepad vanwege dijkverbetering

Het Opbroeksepad dat van de Hezenbergersluis naar Het Bastion loopt, zal met ingang van 1 april 2022 worden afgesloten. Deze afsluiting duurt tot medio...

Eiken langs Apeldoorns Kanaal gerooid

In opdracht van het Waterschap Vallei & Veluwe zijn de eiken langs het Apeldoorns Kanaal omgezaagd. Het dijktraject IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal wordt...

Scheuren in asfalt door werkzaamheden aan dijk Wapenveld

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de werkzaamheden aan de dijk bij Wapenveld moeten verplaatsen, omdat er scheuren in het asfalt zijn ontstaan. Het waterschap...

Werkzaamheden IJsseldijk langs Apeldoorns Kanaal

Het dijktraject IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal wordt verbeterd om ook in de toekomst aan de veiligheidsnorm te blijven voldoen. Het gaat om de...

Zoon sluiswachter Hattem vertelt geschiedenis van het Apeldoorns Kanaal

Het Apeldoorns Kanaal wordt nu vooral gebruikt voor recreatie, maar vroeger was het 'booming business'. Tientallen schepen voeren dagelijks over het water tussen Dieren...

Voorbereidende werkzaamheden Apeldoorns Kanaal gestart

Het dijktraject IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal wordt verbeterd om ook in de toekomst aan de veiligheidsnorm te blijven voldoen. Het gaat om de...

Informatiebijeenkomst werkzaamheden dijkverbetering IJsseldijk/Apeldoorns Kanaal

In het najaar van 2021 begint Alliantie de Dijkenbouwers, in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe, met het verbeteren van de IJsseldijk bij het...

Voortgang sloop Kloosterbrug

De Kloosterbrug in Wapenveld over het Apeldoorns Kanaal wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe brug. De oude brug wordt in stroken...