Plannen voor herontwikkelingen woningen aan de Koeweg

De eigenaar van de twee woningen aan de Koeweg 11 en 13 heeft een ontwerpbestemmingsplan ingediend bij de gemeente Hattem voor de herontwikkeling van deze woningen. Deze zijn nu onbewoond en in zeer slechte staat. Om te voorkomen dat de woningen nog verder verslechteren én de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving aan de Koeweg achteruit gaat, heeft de initiatiefnemer besloten het erf te herontwikkelen.

Historische buitenplaats
De ontwikkeling voorziet in de sloop en herbouw van de twee woningen, die geen specifieke cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. Wel is het zo dat de woningen zijn gelegen op het landgoed Molecaten. Dit landgoed is aangewezen als historische buitenplaats, op het landgoed staan tevens een aantal Rijksmonumenten.

Unieke waterhuishouding
Het complex is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang. Het is namelijk een goed voorbeeld van de ontwikkeling van een historische buitenplaats binnen één familie over de periode van circa 350 jaar. Ook de waterhuishouding van het gebied, waaronder beken en sprengen zijn bijzonder en hisotrisch gaaf bewaard. Het erf aan de Koeweg ligt feitelijk gezien buiten de begrenzing van het buitenplaats complex. In de praktijk maakt het erf aan de Koeweg wel degelijk onderdeel uit van het complex.

Om de voorgenomen herontwikkeling planologisch mogelijk te maken, is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. De betreffende stukken van deze aanvraag liggen vanaf donsdag 2 april 2020 ter inzage in het stadhuis en is ook digitaal te raadplegen op de website van de gemeente.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in