Gemeenteraad lovend over RTV Hattem

De medewerkers van RTV Hattem hebben gisteren met trots geluisterd naar de deelnemers van de Commissie Sociale Zaken. Bescheidenheid siert de mens, maar de redactie vindt in dit geval dat we onze trots wel mogen delen met de Hattemers.

Op de agenda van de commissie stond het punt ‘Aanwijzing lokale omroep’. De gemeenteraad wordt hierin gevraagd het Commissariaat van de Media (CvdM)… ‘voor de komende 5 jaar weer positief te adviseren over de aanwijzing van RTV Hattem als de lokale publieke media-instelling in de gemeente Hattem.’

Loftuitingen
De deelnemers aan de vergadering spraken stuk voor stuk hun waardering uit voor onze omroep.

  • Robert Klaasen: “Het CDA hecht veel waarde aan RTV Hattem en de omroep speelt een belangrijke rol in de samenleving en die koesteren wij.”
  • Albert de Boer van de VVD refereerde aan problemen uit het verleden die inmiddels goed zijn opgelost en zei tot slot: “Ik denk dat ze een mooie plek hebben in onze samenleving.”
  • Erik Kort van D66: “Ik wil het advies aan het CvdM geven dat zij voor ons een zeer waardevolle bijdrage leveren aan de Hattemse samenleving.”
  • Jaap van Tiel, PvdA sloot zich aan bij de vorige sprekers en sprak zijn waardering uit over de website. “RTV Hattem gedraagt zich als een heel goed ‘persbureau’ door veel stukken te plaatsen.”
  • Hans Havinga, CU: “Ik sluit mij aan bij alle loftuitingen en wij moeten RTV Hattem ten volle steunen.”

Mooie samenwerking met SWH
Wethouder Carla Broekhuis sprak ook nog in, mede namens verantwoordelijk wethouder Schipper, aangezien RTV Hattem nauw samenwerkt met SWH en deze organisatie zit in haar portefeuille. “Met SWH is een mooi programma ontstaan met aandacht voor eenzaamheid, ouderen en jongeren. Ik denk dat wij als college kunnen aansluiten bij alle complimenten die de afzonderlijke raadsfracties hier hebben geuit.” De commissieleden waarderen de mediapartners waarmee RTV Hattem samenwerkt en zijn benieuwd naar de stand van zaken van de samenwerking met lokale omroepen in onze regio.

Erik Kort vroeg tot slot aan beleidsambtenaar Martijn Schalk om de complimenten die zijn uitgesproken in de vergadering door te geven aan het Cvdm. “RTV Hattem blijft kritisch de politiek volgen en dat is, denk ik, ook hun taak. Dat is een rol is die wij waarderen in Hattem en ook dat wij in ons handelen als raadsleden kritisch gevolgd moeten worden.”(tekst gaat verder na de Tweet en de video!)

Kijk en luister hier naar:  “Aanwijzing lokale omroep’
(tekst gaat verder na de video!)

Steun RTV Hattem
Wij zijn trots op deze tevredenheid en de 67 vrijwilligers zijn enthousiast en gemotiveerd om de komende 5 jaar weer een succes te maken van onze lokale omroep. Maar wij vinden het erg fijn als we hulp krijgen van de Hattemers om onze ambities nóg beter uit te voeren. Dat kan op verschillende manieren.

Vrijwilligers gezocht
Een van de manier om te helpen is om mee te werken aan het werk van onze omroep. Daarvoor zijn veel mogelijkheden bijvoorbeeld als webredacteur, technicus, filmer, presentator, automatisering en ga maar door. Ervaring is fijn, maar niet noodzakelijk, enthousiasme wel. Kijk een bij onze vacatures of stuur een e-mail naar info@rtvhattem.nl voor een oriënterend gesprek.

Word donateur/vriend van RTV Hattem
Een omroep heeft veel kosten voor bijvoorbeeld apparatuur, providers, huur van de studio. Al het werk wordt door vrijwilligers gedaan en we krijgen subsidie en de omroepbijdrage van de gemeente. Toch is dit niet voldoende en hebben wij als omroep andere inkomstenbronnen nodig. Bijvoorbeeld de bijdrage van donateurs. Voor 10 euro per jaar ben jij vriend van onze omroep en draag je eraan bij dat wij lokaal nieuws voor de Hattemers kunnen brengen. Wist je dat op 27 april 1996 de eerste uitzending van Radio Hattem was? Ja, dat is al bijna 25 jaar geleden. Geef jij ons een verjaardagscadeautje door vriend te worden van RTV Hattem? Hier kun je je aanmelden. Alvast bedankt!

Adverteren
Tot slot kun je ons helpen door te adverteren. Dan ontstaat een win-win-situatie, want jouw product of dienst krijgt op die manier veel aandacht en RTV Hattem krijgt meer financiële armslag. Heb je interesse om te adverteren op een van onze mediakanalen- radio, tv, website- of een combinatie daarvan, neem dan contact op met info@rtvhattem.nl

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in