Tag: zomerdijk

Jacob wacht een jaar na de dijkdoorbraak nog op zijn schadevergoeding

Bijna een jaar geleden hadden we te maken met enorme wateroverlast in de provincie. Er brak begin juli zelfs een dijk door en de...

Stijging waterschapsbelasting

De waterschapsbelasting voor het jaar 2022 van waterschap Vallei en Veluwe wordt hoger. Dit staat te lezen in de ontwerp begroting 2022 die tot en...

Doorgebroken dijk bij Hattem is hersteld

De zomerdijk langs de Hoenwaard bij Hattem is hersteld. Eerder dit jaar bezweek de dijk door de hoogwatergolf in de rivieren. Het gat van...

Hertog Willempad 10 september weer geopend

De doorbraak van de zomerdijk had tot gevolg dat het jaagpad langs het Apeldoorns Kanaal werd afgesloten. Dit Hertog Willempad is een geliefde wandelroute...