Tag: nieuwbouw

Fundering appartementen centrum Hattem weer gesloopt

Lang heeft de fundering voor de nieuwe appartementen in het centrum van Hattem, achter de voormalige Blokker, er niet gelegen. Het gebruikte beton bleek niet...

Fundering nieuwbouw achter voormalige Blokker

Voor het appartementencomplex achter de winkelpanden aan de Kerkstraat 27-29-31 is de fundering aangebracht. De gebouwen achter de voormalige Blokker, die in gebruik waren...

Nieuwe huizen ‘Het Veen’ opgeleverd

De eerste nieuwe huizen op 'Het Veen' kunnen ingericht worden. Het was lang wachten op de levering van belangrijke onderdelen, maar de eerste nieuwe...

Omwonenden volharden in protest tegen nieuwbouw De Bongerd

Omwonenden van De Bongerd volharden in hun protest tegen de nieuwbouwplannen zoals die nu voorliggen. Om hun protest kracht bij te zetten, is een...

Nieuwbouwplannen De Bongerd aangepast

In september vorig jaar presenteerde IJsselheem/De Bongerd en Woningcorporatie Habion de nieuwbouwplannen voor De Bongerd. Het resultaat hiervan was dat de buurtbewoners fel protesteerden...

Woningaanbod Fase 4 Het Veen bekend

Het woningaanbod fase 4 Het Veen is bekend. Naar verwachting gaat de verkoop van deze woningen nog voor de zomer van start. In Het Veen...

Start verkoop 14 woningen ’t Veen fase 3

Dinsdag 11 januari 2022 om 14.00 uur start de online verkoop van 14 nieuwbouwwoningen in Het Veen fase 3. Deze fase bestaat uit 14...

Woningmarktonderzoek Gelderland

Een gebrekkige doorstroom van ouderen is de belangrijkste oorzaak van de krapte op de Gelderse woningmarkt. Dat blijkt uit een rondvraag langs gemeenten door...

Triada sluit nieuwe prestatieovereenkomst

Woonstichting Triada heeft met de gemeenten Hattem, Heerde en Epe en de Huurdersraad nieuwe prestatieovereenkomsten gesloten. De afspraak met Hattem* geldt voor één jaar...

Waar is ruimte in Hattem om te bouwen?

De Hattemse raad schreef de notitie ‘Wonen in Hattem’ . De notitie maakt onderdeel uit van de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie wordt de koers uitgezet...