Nieuwbouw ‘de Bongerd’ – een mooie uitdaging op gebied van samenwerken

Dinsdag 28 mei vond er een bijeenkomst plaats over de nieuwbouw van de Bongerd. Er werd niet geheel voldaan aan de verwachtingen van de meeste aanwezigen. Zo was er niet veel nieuws te melden en  ook aan de wensen van betrokkenen was niet naar tevredenheid invulling gegeven. Een verslag van Sikko Schollema, voorzitter Stichting Vrienden van de Bongerd.

‘Was het dan een slechte bijeenkomst? Nee, zeker niet. Ik had de gelegenheid om met praktisch alle betrokken vertegenwoordigers te mogen praten en kreeg zo inzicht wat er leeft in het mooie Hattem t.a.v. nieuwbouw de Bongerd. Zo is er niet alleen weerstand maar ook eensgezindheid t.a.v. de nieuwbouw. Alle betrokkenen zijn het er over eens dat de Bongerd niet meer voldoet aan de huidige normen en dat nieuwbouw gewenst is en zo snel mogelijk. Echter dat laatste, zo snel mogelijk, lukt nog niet zo erg.

Betrokkenen (bewoners, omwonenden, IJsselheem, Habion, Draisma, gemeente Hattem en bewoners Hattem) hebben ieder zo hun eigen wensen om maar niet van eisen te spreken.
Het gaat dan o.a. over wensen op gebied van: verkeersveiligheid, milieu-aspecten, hoogte van de bouw, afstand t..o.v bestaande woningen, kostenaspecten, procedures).
Uit gesprekken op de bijeenkomst kan worden geconcludeerd dat wanneer betrokkenen goed naar elkaar luisteren en open staan voor elkaar misschien niet ieders wens volledig vervuld kan worden maar wel gedeeltelijk. En dat ieder betrokken partij niet zegt: “Nieuwbouw de Bongerd ja, als het maar gebeurt zoals ik het wil” maar: “Nieuwbouw de Bongerd ja, als ook maar rekening wordt gehouden met mijn (gedeeltelijke) wensen”.

Afgelopen tijd is veel vertraging opgetreden door onbegrip voor elkaar. Toch blijkt op de bijeenkomst dat er veel kennis is op het gebied van te doorlopen procedures, wetgeving, bouwaspecten, milieu-aspecten e.d. Wat zou het mooi zijn als die kennis gebruikt wordt om de bouw niet te vertragen maar om nu de bouw te versnellen en goed te luisteren naar elkaar en adviezen te geven en te gebruiken om er met elkaar een prachtig project van te maken. En dat er geen spandoeken hangen met ontevredenheid (waar ik verdrietig van werd als ik het zag) maar met een tekst als bijvoorbeeld “Nieuwbouw de Bongerd, wij gaan er voor”. Dat moet dan kunnen resulteren in een prachtig tehuis de Bongerd in 2028.(Reeds jaren later dan de eerste planning die in de zogenaamde “inspiratiebijeenkomsten” werd genoemd)

Ik wens alle betrokkenen daarbij veel wijsheid, inspiratie en plezier bij het realiseren van dit prachtig project. En ik beloof alle betrokkenen wanneer de opening in 2028 plaats vindt ik zal trakteren D.V. op heerlijke Friese Oranjekoek met slagroom van de warme bakker hier in Leeuwarden.’

Het gaat u allen goed.
Sikko Schollema, Leeuwarden
voorzitter Stichting Vrienden van de Bongerd,
adres e.d. bij redactie bekend

 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in