Start co-creatie Bongerd: verdeelde reacties

HATTTEM – Tijdens de bijeenkomst dinsdagavond 18 april van Habion, Draisma, gemeente Hattem en IJsselheem over diverse thema’s rondom de Bongerd was er veel belangstelling. De zaal zat met zeker zo’n tachtig aanwezigen vol. Er werden vragen gesteld en op sommige punten werd ook afkeuring geuit.

Uiteenlopende thema’s
Veel van de aanwezigen wachten met belangstelling op de start van de bouw. Diverse belanghebbenden hebben zich aangemeld om deel te nemen in verschillende groepen rondom deelprocessen om zo samen tot het beste plan te komen. Zo kwamen de volgende thema’s letterlijk op tafel: inrichting openbare ruimte, levendigheid en ontmoeten, inrichting bouwplaats en uitstraling gebouw. Met als extra aandachtspunt goede communicatie naar alle betrokkenen. Tijdens de avond werden verschillende cartoons gemaakt om de sfeer en inhoud weer te geven.

Bouwvak in met duidelijkheid
Er is een tijdlijn opgesteld waarbij eind mei duidelijkheid moet zijn over het vervolg. Van juni tot medio juli worden de verschillende thema’s uitgewerkt en voor de bouwvak moet er duidelijkheid zijn over de input vanuit de verschillende thema’s voor de uitwerking van het definitieve ontwerp. Na de bouwvak start de uitwerking van het definitieve ontwerp en wordt deze gereed gemaakt voor de investering en de omgevingsvergunning.

Vragen vanuit de politiek
In de aanloop naar de avond vragen waren er vragen vanuit de Hattemse gemeenteraad. Zo wilde André Borst (Lijst Borst) weten waarom deze avond al wordt gehouden terwijl de bezwaarprocedure voor het bestemmingsplan nog niet is afgerond. Het college liet weten dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten en dat een tijdige start van de participatie  van omwonenden en bewoners kan bijdragen aan de kwaliteit van het proces: “Het gaat om: samen in gesprek over de invulling van het proces; tijdens dit proces goed met elkaar aftasten en heldere afspraken maken en verwachtingen uitspreken; kijken welke thema’s en rollen er zijn. Deze eerste bijeenkomst gaat dus over het vormgeven van het vervolgproces – hoe gaan we met elkaar om en over welke onderwerpen kan het gaan? Buiten de gestelde kaders van het bestemmingsplan, de financiële polsstok van de initiatiefnemers en de plangrens zijn er nog geen keuzes gemaakt. Het is de bedoeling dat de aanwezigen meebeslissen in en over nader te bepalen onderwerpen.”

Omwonenden kritisch
Niet alle aanwezigen zijn na aflloop positief over het verloop van de avond. In een ingezonden brief namens ‘een grote groep omwonenden van Eijerdijk, Bongerd en de van Galenstraat’ klaagt de schrijver over de oververtegenwoordiging van inwoners van de Bongerd ten opzichte van omwonenden. Verder is men van mening dat tevoren al duidelijk had moeten zijn of worden wat de randvoorwaarden en de kaders voor deze vorm van co-creatie zijn.

‘Wat heeft de avond opgeleverd?’
De briefschrijver: “(…)wij kunnen ons niet voorstellen dat de wethouder of de gemeenteraadsleden deze sessie passend vonden bij de intentie en belofte van Co-creatie rondom de realisatie van de Bongerd. En al helemaal niet passend bij het geschetste doel van deze eerste avond door de wethouder zelf op de de gestelde vragen in de raad (…) We doken dinsdagavond direct de inhoud in op een aantal thema’s. Zonder echte toelichting waarom die thema’s waren gekozen. Zonder aan te geven hoe deze met elkaar samen hingen. Of zonder uitleg hoe de verschillende belanghebbenden zichtbaar zouden worden in de discussie aan de verschillende onderwerpen op de tafels (…) Uiteindelijk kreeg lang niet iedereen op een makkelijke manier tijd en ruimte om zijn of haar inbreng op de verschillende thema’s in te brengen. Dus welke waarde heeft deze input dan nu gehad? Wat heeft de avond concreet opgeleverd?”

Aan de gemeente Hattem en Habion is om een reactie op het schrijven van de omwonenden  gevraagd. Deze hebben tot nu toe niet gereageerd.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in