Tag: energielasten

Gemeente Hattem start team dat direct kan ondersteunen bij energiearmoede

Het college van B&W in Hattem wil niemand in de kou laten staan en ondersteunt daarom inwoners die een energietoeslag ontvangen bij het nemen...

Onduidelijkheid over energietoeslag 2023: nog geen uitbetaling

De regering had zich ten doel gesteld om ook voor 2023 een energietoeslag uit te betalen via de gemeentes. Dit zijn uitkeringen om burgers...

College stemt in met energiesteun voor maatschappelijke instellingen

Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft deze maand ingestemd met een verzoek om maatschappelijke instellingen van financiële steun te voorzien. Daar waar inwoners...

Gemeenteraad vergadert vanavond o.a. over bestuursakkoord, bomenkap en energielasten

Vanavond om 20.00 vergadert de gemeenteraad weer. De raadsvergadering is live te volgen via RTV Hattem en ook middels een livestream. Onderwerpen van de...

Verlenging Warme Kamer

Op initiatief van het Leger des Heils zijn overal in het land “Warme Kamers” ingericht. Daar kunnen inwoners, die moeite hebben hun eigen huis...

Energietoeslag 2023 nog niet aan te vragen

In 2022 heeft de staat een energietoeslag uitgekeerd om mensen in een kwetsbare financiële situatie te ondersteunen. Dit bedroeg in totaal €1300,- over heel...

CDA Hattem vraagt om lastenverlichting energiekosten

Hattem – Tijdens commissievergadering sociaal domein heeft de CDA-fractie aandacht gevraagd voor snelle aanleg van zonnepanelen op daken van huurwoningen. Fractievoorzitter Teun Juk: “Aan...