Onduidelijkheid over energietoeslag 2023: nog geen uitbetaling

De regering had zich ten doel gesteld om ook voor 2023 een energietoeslag uit te betalen via de gemeentes. Dit zijn uitkeringen om burgers te helpen het hoofd financieel boven water te houden door de stijgende energielasten. Voordat dit kan gebeuren moet er een wet vastgesteld worden, dat zou in juni moeten gebeuren. Helaas is het wetsvoorstel nog niet definitief akkoord en kan er daardoor nog niet uitbetaald worden.

Armoedebeleid en Participatie
Minister Carola Schouten (Armoedebeleid en Participatie) zal het wetsvoorstel opnieuw onder de loep moeten nemen en wijzigen nadat de Raad van State advies hierop had gegeven. Daar komt bij dat er een aantal gerechtelijke uitspraken geweest zijn die invloed hebben op deze wet. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de energietoeslag 2023 daadwerkelijk uitbetaald kan worden.

Schakel hulp in bij geldzorgen
Mocht je in de problemen raken doordat deze energietoeslag niet wordt uitbetaald, dan kom je alsnog in aanmerking voor het maatwerkfonds Energie van de gemeente. Om hier meer informatie over te krijgen en eventueel een aanvraag te starten kun je contact opnemen met de organisatie Op Ko€rs. Dit is een onderdeel van Stichting Welzijn Hattem. Zij zijn bereikbaar op 038-4432881, opkoers@swhattem.nl of je kunt elke dinsdag tussen 14:00 en 16:00 uur terecht bij het inloopspreekuur in MFC De Marke.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in