CDA Hattem vraagt om lastenverlichting energiekosten

Wethouders zeggen aandacht en onderzoek toe

Hattem – Tijdens commissievergadering sociaal domein heeft de CDA-fractie aandacht gevraagd voor snelle aanleg van zonnepanelen op daken van huurwoningen. Fractievoorzitter Teun Juk: “Aan de orde was een voorstel om € 100.000 uit te geven aan energiearmoede. Ik vond dat een prima voorstel, maar het gaat echter om meer. En dan doel ik vooral op structurele maatregelen zoals woningisolatie en zonnepanelen op daken van huurwoningen. We kunnen de minima echt helpen door ervoor te zorgen dat er zo spoedig mogelijk zonnepanelen op de huurwoningen van Triada komen”.

Laagste inkomens eerst
Wethouder Siderius gaf aan gaf dat de woonstichting bezig is met een plan voor 2500
huurwoningen. Het kost volgens haar de nodige tijd om dat allemaal realiseren. CDA Hattem wil graag dat er haast mee wordt gemaakt. Teun Juk: “Laten we beginnen met die woningen waar mensen met een minimum inkomen zitten. Zij zijn daar het meest bij gebaat.De gemeenteraad gaat binnenkort op bezoek bij de woonstichting en dan zal dit punt zeker aan de orde komen.

Duurzaamheidslening
Daarnaast vroeg CDA
Hattem aandacht voor de zorgen bij instellingen en verenigingen oer hoge energieprijzen. Vooral instellingen en verenigingen waar het contract binnenkort van afloopt maken zich zorgen. Teun Juk: “Ik denk bijvoorbeeld aan onze musea, de bibliotheek, de biljartvereniging en muziekverenigingen. De problematiek moet in beeld gebracht worden. Misschien dat er een duurzaamheidslening kan komen om de verenigingen te helpen”. Wethouder Brouwer gaf aan dat de gemeente dit nader gaat onderzoeken.

Enegielasten ondernemers
Verder werd aandacht gevraagd voor ondernemers die last hebben van hoge energielasten, zoals ondernemers in monumentale panden. Teun Juk: “Het is van belang om te kijken wat
er mogelijk is in aanvulling op de rijksmaatregelen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in