Verlenging Warme Kamer

Op initiatief van het Leger des Heils zijn overal in het land “Warme Kamers” ingericht. Daar kunnen inwoners, die moeite hebben hun eigen huis warm te stoken, overdag verblijven en zodoende thuis energiekosten uitsparen. Ook buurtkerk De Open Poort biedt zo’n mogelijkheid: iedere dinsdag en vrijdag zijn belangstellenden van harte welkom tussen 9.30 en 14.00 uur.

Verlenging
Dit project zou eind januari stoppen, omdat dan de invoering van het energieplafond zijn effect zou moeten hebben. Maar het Leger des Heils heeft gevraagd de verschillende locaties toch langer open te houden, omdat het energieplafond niet altijd toereikend is.
Ook De Open Poort heeft besloten de “Warme Kamers” met een maand te verlengen tot eind februari.

Gebruik
“Er wordt met enige regelmaat gebruik gemaakt van de Warme Kamer”, aldus een lid van de werkgroep. “We zijn blij dat we dit kunnen aanbieden aan mensen die daar behoefte aan hebben”.
Iedereen is welkom voor warmte, koffie/thee met wat lekkers. De toegang is gratis, voor een warme lunch wordt € 1,- gevraagd.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in