Belangengroep WZZ Geldersedijk vraagt raadsleden besluit uit te stellen

In een brief aan alle raadsfracties vraagt de Belangengroep woonzorgzone Geldersedijk het besluit over het bestemmingsplan voor de woonzorgzone uit te stellen. Volgens de belangengroep zijn de raadsstukken niet compleet en niet allemaal inhoudelijk correct.

Als voorbeeld wordt in de brief verwezen naar het akoestisch onderzoek bij het IKC. Volgens de belangengroep komen de plattegrond en ligging van het IKC niet overeen met het ontwerpbestemmingsplan en de plattegrond in het akoestische rapport. Onduidelijk is daardoor op basis van welk ontwerp de berekeningen zijn gemaakt voor het akoestisch rapport.

Twee vergaderingen
Maandagavond 29 november a.s. vinden er gelijktijdig twee commissievergaderingen plaats. In de Commissie Sociale Zaken staat de goedkeuring voor het budget voor de bouw van IKC 1 op de agenda.
In de Commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken (ARZ) wordt gesproken over het bestemmingsplan woonzorgzone Geldersedijk, waar het IKC1 integraal onderdeel van uitmaakt.

De belangengroep vindt het onjuist dat de plattegrond van het IKC1 niet in beide vergaderingen gelijk zijn.

Tekst gaat verder na de afbeelding.

Links: Situatie-overzicht IKC uit het akoestisch onderzoek wzz d.d. 14-10-2021 (bron: agenda Commissie ARZ) Rechts: Overzichtstekening begane grond, definitief ontwerp d.d. 21-9-2021 (bron: agenda Commissie Sociale Zaken)

Bewegingsboulevard
Een ander voorbeeld dat volgens de belangengroep voor uitstel pleit, is dat pas op 8 februari 2022 de resultaten van het participatietraject rond de Bewegingsboulevard worden gepresenteerd. Een boulevard die ook integraal deel uitmaakt an de woonzorgzone.

Namens de belangengroep zal Jolanda Westerink maandagavond inspreken in de commissievergadering Algemene en Ruimtelijke Zaken. Zij houdt dan een pleidooi voor uitstel met deze voorbeelden en andere gegevens, die volgens de belangengroep niet compleet of onjuist zijn.

De commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken vergadert op maandag 29 november 2021. Deze vergadering is vanwege de corona-maatregelen digitaal en begint om 20.00 uur.

De vergadering wordt live uitgezonden via radio, tv en webstream.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Luister live Radio Kijk live TV

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in