Vergadering over investeringskrediet IKC1 van ruim 8 miljoen

De Commissie Sociale Zaken vergadert op maandag 29 november 2021 over een investeringskrediet van ruim 8 miljoen euro voor de bouw van het IKC 1. Het investeringskrediet bestaat uit twee delen. 6.445.266 euro voor vervangende nieuwbouw Van Heemstraschool en De Zaaier en 816.569 euro voor de realisatie van kinderopvang in IKC 1.

In oktober 2017 is de Toekomstvisie en onderwijshuisvesting gemeente vastgesteld. Door samenwerking tussen de partijen in het IKC wordt gewerkt aan de doorgaande zorg- en leerlijn voor 0-12 jarigen. Ook wordt gewerkt aan de verbinding van onderwijs, sport en cultuur.

Onderdeel van de onderwijsvisie is een onderwijshuisvestingsplan. In dit plan worden de zes Hattemse basisscholen geclusterd op drie locaties waar samen met kinderopvangpartners, en eventueel andere partners, een Integraal Kindcentrum (IKC) wordt gevormd.

Woonzorgzone Hattem in december 2021 definitief vastgesteld
IKC 1 zal bestaat uit De Zaaier en de Van Heemstraschool waarbij het de bedoeling is dat Kleurrijk en Partou als kinderopvangpartners aansluiten.
In de stedenbouwkundige visie (en het stedenbouwkundig plan) Oude IJsbaan en omgeving heeft het IKC haar definitieve plek gekregen. Op 29 november 2021 vergadert de commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken over het bestemmingsplan ’Woonzorgzone, Hattem’, waarna de gemeenteraad op 13 december 2021 een definitief besluit neemt. Na vaststelling door de raad, en het doorlopen van de beroepstermijn, is dit bestemmingplan onherroepelijk. Hiermee zijn de ruimtelijke randvoorwaarden voor IKC 1 Hattem vastgesteld waardoor een aanvraag omgevingsvergunning mogelijk is.

Energieneutraal
Het hele IKC 1 wordt energieneutraal gebouwd en de scholen dragen hier zelf financieel aan bij. De gemeentelijke bijdrage voor het onderwijsdeel is gebaseerd op kwaliteitsniveau BENG (bijna energie neutraal gebouw). De opwaardering naar ENG (energie neutraal gebouw) wordt voor het onderwijsdeel door de schoolbesturen bekostigd. De gemeente bekostigt de opwaardering naar ENG voor het deel van de kinderopvang. Deze investering verdient de gemeente terug vanuit de verhuur van de kinderopvangruimte aan de gebruikers.

De commissie Sociale Zaken vergadert op maandagavond 29 november 2021. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt digitaal plaats en is live te volgen via: https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20211129_2/

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in