Nieuws van de gemeenteraad van Hattem

Weet u welke Hattemers er in de gemeenteraad zitten en wat zij precies doen? Weet u hoe u als inwoner van Hattem mee kunt praten met de raadsleden en uw mening kunt geven? De gemeenteraad gaat u maandelijks informeren over het werk van de raad en de mogelijkheden voor u om invloed uit te oefenen. Veel leesplezier!

Info/contact
Op hattem.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u veel informatie over de gemeenteraad zoals de vergaderingen met agenda’s en vergaderstukken, de samenstelling van de raad, manieren om in- en mee te spreken, overzichten van vragen aan het college, toezeggingen van het college, moties en amendementen, etc. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de raadsgriffie via griffie@hattem.nl. Zij helpen u graag verder!

Vergaderingen van de raadscommissies 27 september 2021
Agenda van de commissie ARZ – aanvang 20.00 uur, te volgen via RTV Hattem

1.     Opening
2.     Vaststelling van de agenda en mededelingen
3.     Vaststelling besluiten- en toezeggingenlijst commissies ARZ en SZ d.d. 30 augustus
4.     Vaststellen BP Van der Valk
5.     Instemmen kapitaalversterking Alliander
6.     Presentatie uitkomsten plan MER Omgevingsvisie
9.     Mededelingen van en vragen aan het college
10.  Sluiting

Raadsvergadering maandag 11 oktober
De agenda van deze vergadering hangt mede af van de besprekingen in de commissies op 27 september. Vanaf 29 september is de raadsagenda te raadplegen op www.hattem.nl/gemeenteraad. De vergaderingen zijn live te volgen via RTV Hattem. Kijk voor frequenties op de website www.rtvhattem.nl. Via deze website is de vergadering ook live te volgen en/of terug te kijken op bijvoorbeeld uw pc, tablet of telefoon.


Raadslid in de schijnwerpers
Martin van Duinen
Raadslid CDA
Martinvanduinen@hattem.nl

Wat is jouw favoriete plekje van Hattem en waarom?
Gelukkig heeft Hattem veel gezichten en heb ik dus ook veel verschillende plekken waar ik graag ben. Eerder waren het vooral de bossen, Molecaten, Flip Hul of de overgang van weilanden het bos in. Daar is later de IJssel en de stad bijgekomen toen wij in 2003 naar de binnenstad zijn verhuisd. Onvoorstelbaar hoe rustig Hattem kan zijn. Maar het liefst ben ik toch gewoon thuis, lekker in ons eigen huis en onze tuin.

Moet je als raadslid een geboren en getogen Hattemer zijn? Waar stond jouw wieg en hoe lang woon je al in Hattem?
Mijn wieg stond in Hattem en samen met mijn broers en zussen heb een ik geweldige jeugd gehad. Zo was iedereen die met mijn broers of zussen meekwam, welkom bij mijn moeder in de keuken. Toen mijn vrouw en ik gingen trouwen was er een portiekflat in Zwolle waar we heel gelukkig waren. Na 1,5 jaar Zwolle kregen we de kans naar een rijtjeshuis met tuin in Hattem te verhuizen en die kans hebben we met vier handen aangegrepen..

Waar krijg jij energie van?
Simpele dingen, als lekker in de tuin werken, samen met de hond wandelen, mensen ontmoeten, lekker rustig genieten. Maar ook van de Hattemse politiek krijg je soms energie. Om energie uit de politiek te krijgen is wel van belang dat je een heel selectief geheugen hebt. Naast dit selectieve geheugen moet je ook een engelengeduld hebben want alles gaat langzaam. Gelukkig spreken we altijd mensen en van medemensen krijg je altijd energie..

Wat wil jij voor de toekomst van Hattem?
De toekomst van Hattem is een positieve. We hebben een mooie gemeenschap en we blijven proberen samen verder te groeien. Vroeger hadden we vooral veel verschillen maar tegenwoordig weten we vooral de overeenkomsten te vinden. Kijk bijvoorbeeld naar onze mooie gefuseerde gymvereniging Hanze Gym Hattem. Een vereniging waar iedereen terecht kan en die zelf heel veel oppakt en organiseert. Hier kunnen we allemaal van leren.

Bestuurlijk ziet de toekomst van Hattem er ook goed uit. Zo hebben we de financiën de afgelopen jaren goed onder controle gekregen. Als Hattem werken we goed samen met onze buurgemeenten en we hebben het mooiste gemeentehuis van Nederland. Maar ook ons gemeenschappelijke industrieterrein H2O is na vele jaren eindelijk een succes aan het worden met veel werkgelegenheid voor diverse Hattemers..

Stel jij je in 2022 weer verkiesbaar?
Als CDA Hattem hebben we afgelopen jaren een heel brede fractie gekregen met diverse jongeren die staan te trappelen om Hattem verder te helpen. Met plezier maak ik ruimte voor deze nieuwe raadsleden en bovendien is het na ruim 20 jaar politiek voor mij ook wel genoeg geweest.

Ten slotte worden Hattemse successen gevierd. Klein of groot, als raad gerealiseerd, waar ben jij trots op?
Kleine zaken als eenden-trappetjes in de stadsgracht, grote zaken als een industrieterrein H2O dat nu eindelijk na 20 jaar een succes is. 25 jaar terug heeft een voorganger een presentatie gegeven aan de commissaris van de koningin van Gelderland hoe de IJsbaan zou gaan veranderen in een woon- zorgzone. De woonzorg-zone versterkt met het IKC zal nu eindelijk in de komende jaren worden dat gerealiseerd. Allemaal projecten waar we soms moedeloos van werden maar waar we nu eindelijk licht zien aan het einde van de tunnel. Eerder haalde ik aan dat we financieel gezond zijn en ook dat is een prestatie waar ik als CDA-raadslid trots op ben, want er zijn altijd meer wensen dan er geld is. Maar het meest trots ben ik op ons allemaal als burgers die samen Hattem maken en zullen blijven maken.


In de commissies
Een raads(commissie)lid vertelt over een onderwerp dat aan bod komt in de eerstvolgende commissievergadering. Waar gaat het over? Wat betekent het voor Hattem? Wat wordt er van de raad verwacht?

Edwin Pleijsier
Commissielid CU
EdwinPleijsier@hattem.nl

De omgevingsvisie
Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen voorbesproken in de raadscommissies. De commissies bestaan uit raadsleden en commissieleden, elke fractie levert vertegenwoordiging.

Met de komst van de omgevingswet ligt er ook de verplichting om een omgevingsvisie vast te stellen (voor 2025). De omgevingsvisie is een document dat schetst hoe Hattem er in 2040 uit gaat zien, gericht op de openbare ruimte ofwel fysieke leefomgeving. De omgevingswet vervangt een heel aantal bestaande wetten tegelijk. Een van de grootste veranderingen is een grotere rol voor inwoners, er is dan namelijk een verplichting tot participatie, samenwerking. In Hattem doen we dat inmiddels al een tijdje met www.samenhattem.nl

De gemeenteraad stelt uiteindelijk de omgevingsvisie vast. Maar u kunt dus meedenken en direct invloed uitoefenen. De fracties zijn het op veel vlakken inhoudelijk wel eens, maar nog niet met alles. Vanuit verschillende fracties zijn dan ook al schriftelijke vragen gesteld en beantwoord. In de vergadering zijn we daar nog wat dieper op in gegaan.

Binnenkort bespreekt de raad de omgevingsvisie. De exacte datum is nog niet bekend, houdt daarvoor de website, de Hattemer en onze social media in de gaten. Daarna kunt u uw mening over de visie geven, deze ligt dan ter inzage. Maak hier gebruik van, want uw inbreng is erg belangrijk! In februari zal de visie naar verwachting definitief worden vastgesteld.

Praat mee!
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen om mee te praten over een onderwerp aan de digitale vergadertafel of in te spreken. Neem contact op met griffie@hattem.nl  voor meer informatie hierover.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in