Commissie ARZ bespreekt bestemmingsplan Van der Valk Hotel

De commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken buigt zich maandag 27 september over het bestemmingsplan Van der Valk Hotel.

Bestemmingsplan
Voor de voorgenomen vestiging op Bedrijvenpark H2O van het 4-sterren hotel met 150 kamers en bijbehorende voorzieningen is een door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan vereist. De plannen hebben dit voorjaar ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot 11 zienswijzen.

De zienswijzen gingen met name over de hoogte van 45 meter van het gebouw, het verstoren van vliegroutes van vleermuizen en vogels en de verlichting. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn de plannen enigszins veranderd. In de bezwaren tegen de bouwhoogte van (45 meter) ziet de gemeente geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

Verlichting
In de regels worden beperkingen voor verlichting opgenomen. Deze regel houdt in dat, voordat het gebouw in gebruik mag worden genomen, er moet worden aangetoond dat er geen sprake is van lichtuitstraling op vliegroutes van vleermuizen.
De resultaten van de gewijzigde stikstofberekening worden verwerkt en er wordt beschreven dat er geen migratieroutes van vogels bekend zijn in het plangebied.

Wenselijk
Het college vindt de komst van het hotel op deze locatie wenselijk. Het hotel voorziet in een behoefte omdat:

  • er in Hattem een beperkt aanbod van overnachtingsmogelijkheden is;
  • de komst van het hotel een grote stimulans voor de lokale en regionale werkgelegenheid is;
  • de uitstraling van het gebouw op een belangrijke zichtlocatie vanaf de A28 en A50 positief voor Hattem en H2O is;
  • een bijeffect  van de komt van het hotel is dat er zich meer hoogwaardige bedrijven willen vestigen op het Hattemse plandeel van het bedrijvenpark.

Verlaging milieucategorie
Het perceel waar Hotel Hattem komt, mag worden gebruikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 5.1. De bestemming Bedrijventerrein blijft intact, maar de functie van hotel, restaurant, congres- en vergadergelegenheid en welness/fitnessgelegenheid wordt hieraan toegevoegd. Als gevolg hiervan is de milieucategorie flink verlaagd en wel naar 3.2.

De commissievergadering Ruimtelijke en Algemene Zaken van 27 september waarin het bestemmingsplan van Van der Valk Hotel op de agenda staat, begint om 20.00 uur en is live te volgen via radio en tv van RTV Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in