Belangengroep Woonzorgzone bij GLD

Medewerkers van Omroep Gelderland hebben gesproken met Hattemers die zijn betrokken bij de Belangengroep Woonzorgzone Geldersedijk en met D66 fractievoorzitter Erik Kort. Aanleiding is het besluit dat maandag 23 november in de gemeenteraad genomen gaat worden over het Stedebouwkundigplan Oude IJsbaan.

De Belangengroep verzet zich hevig tegen dit plan en geeft aan hier niet alleen in te staan, want inmiddels hebben 600 Hattemers een petitie getekend waarin zij aangeven tegen de vestiging van het eerste IKC te zijn in de woonzorgzone.

Participatie
Op de Facebookpagina van de Belangengroep schrijven zij dat GLD met name zal ingaan op het onderwerp participatie omdat, schrijven zij: “de buurtbewoners vanaf de beslissing over het IKC op de ijsbaan in maart 2019 al bezig zijn met mails, een petitie, inspreekbeurten in de raad en deelname aan inspraak- en informatieavonden. Desondanks heeft de Belangengroep Woonzorgzone Geldersedijk de indruk, dat er tot nu toe niets met hun constructieve bijdragen is gebeurd.”

Volgens de Belangengroep zijn de reacties uit de lokale politiek de afgelopen weken juist omgedraaid op het gebied van participatie. Zij schrijven op Facebook: “Verschillende politici roepen dat de Belangengroep moet stoppen met participeren en helemaal niet bezwaar moet gaan maken of naar de Raad van State stappen. Dat zou het bouwproces namelijk ontzettend vertragen.”

Alternatief plan D66
Ook fractievoorzitter Erik Kort van D66 is geïnterviewd door GLD. De Hattemse D’66-fractie vindt: “Ondanks dat in maart 2019 er al globaal bouwplan was, komt nu een belangengroep (pas) in actie. Een storm van kritiek uit de buurt, met name op social media. De gemeenteraad lijkt het plan met overgrote meerderheid goed te keuren, afgaande op de commissievergadering van 2 november. Het is belangrijk dat er door juridische bezwaren geen vertraging optreedt in de voortgang van het plan.”

D66 is ook tegen de voorgenomen hoogbouw en wil deze woningbouw beperken tot 3 lagen, zodat die beter aansluit bij de omgeving Hollewand en Uilennest. Daarnaast vindt D66 de oversteek over de Geldersedijk geen goede oplossing omdat deze te duur en onveilig zou zijn. Voor de raadsvergadering van 23 november heeft D66 een voorstel ingediend. Dit alternatief betreft het dempen van de sloot aan de Hollewand, zodat een fraaiere uitstraling en meer parkeerplaatsen mogelijk worden. “Met als doel daarmee vertraging in het planproces te voorkomen. D66 vindt inspraak en participatie van de buurt en haar bewoners van essentieel belang.”

Alle argumenten van de Belangengroep Woonzorgzone Geldersedijk zijn te lezen op de Facebookpagina van deze groep.

Raadsvergadering live te volgen
De Raadsvergadering van 23 november begint om 20.00 uur en is te volgen via RTV Hattem.

1 REACTIE

  1. De heet Kort van D66 vergeet dat het water aan de Hollewand een overloopgebied is voor opvang van regenwater. Het dempen hiervan heeft consequenties voor de waterstand zodat er bij hoog water de bewoners te maken krijgen met wateroverlast. Hij noemt het realiseren van de parkeerplaats een fraaiere uitstraling, dus veel blik ipv groen. Het is maar wat je fraai noemt.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in