Gemeenten Kop van de Veluwe vervolgen samenwerking ICT

De vijf gemeenten van de Kop van de Veluwe (Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg en Nunspeet) starten een vervolgonderzoek over het aangaan van een brede samenwerking voor de informatisering en automatisering. Alle vijf colleges van burgemeester en wethouders staan achter dit voorstel.

Kritisch bedrijfsproces
Informatisering en automatisering (I&A) is een belangrijke randvoorwaarde om als gemeentelijke organisatie het werk te doen voor inwoners, ondernemers, verenigingen en andere partijen. Daarbij verwerken gemeenten veel persoonsgevoelige informatie. Inwoners moeten erop kunnen rekenen dat die informatie in veilige handen is en dat aanvragen op een juiste en tijdige manier worden afgehandeld.
Uit een eerste onderzoek blijkt dat de vijf gemeenten elk over hun eigen kwaliteiten beschikken. Wel geldt dat de huidige manier van werken en schaalgrootte niet toereikend is voor toekomstige (nieuwe) uitdagingen.

Meer tegenwicht
Contracten voor software bij gemeenten zijn kostbaar en complex. De leveranciers zijn vaak grote partijen. Door samenwerking beschikken de gemeenten over meer kennis en expertise. Daardoor kunnen zij beter tegenwicht bieden in de onderhandelingen met leveranciers. Daarnaast is het voordeliger om een contract af te sluiten voor een grotere groep inwoners dan voor een kleine gemeente.

Op zelfde spoor komen
In het komende onderzoek worden de verschillende werkwijzen van de deelnemende gemeenten beter in kaart gebracht. Aan de hand van de planning & control-cyclus bekijken de gemeenten hoe de verschillende ‘treinen’ vanuit de gemeenten op een zelfde spoor kunnen komen. Pas wanneer blijkt dat samenwerking duidelijke voordelen biedt en goed realiseerbaar is komt een formele samenvoeging in beeld.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in